Zamówienia publiczne

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie w ramach

Projektu “Przez Aktywność do zmiany”

na umowę zlecenie doradcy zawodowego

Termin składania ofert do 01.10.2021 r. do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe


Cenowe rozeznanie rynku na sprzedaż i dostawę węgla na 2021 rok

Termin składania ofert do 17.09.2021 r.

Cenowe rozeznanie na węgiel

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na zorganizowanie szkoleń w ramach Miejskiego Programu Wspierania Rodziny skierowane do rodziców pozostających we wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym Zespołu ds. Rodziny

Część 1: „Praktyczne aspekty nauki on-line. Przygotowanie rodziców do pomocy dzieciom.”

Część 2: „Relacje rówieśnicze bez przemocy” – 20-21.10.2021r.

Termin składania ofert do 16.09.2021 r. do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie rynku

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na zorganizowanie szkolenia “Trening kompetencji społecznych dla seniorów”

Termin składania ofert do 30.07.2021 r. do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na zorganizowanie szkolenia Trening kompetencji społecznych dla seniorów

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie  nauczyciela zajęć umuzykalniających z elementami tańca w Placówce Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” w ramach realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”.

Termin składania ofert do 29.07.2021 r. do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie nauczyciela

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 27.05.2021r do godz. 08:00

Cenowe rozeznanie rynku na artykuły spożywcze

Protokół


Szacowanie wartości zamówienia na zakupy i dostawę sprzętu komputerowego Termin

przesłania szacowania do 19.05.2021 do godz. 10:00

Szacowanie sprzętu komputerowego


Cenowe rozeznanie rynku na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 17.05.2021r do godz. 08:00

Cenowe rozeznanie rynku na art. spożywcze

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji dla pracowników MOPS w Puławach.

Termin składania ofert do 17.05.2021r do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na superwizję dla pracowników MOPS w Puławach

Protokół


Szacowanie wartości zamówienia na zakupy i dostawy artykułów spożywczych
Termin przesłania szacowania do 12.05.2021 do godz. 10:00

Szacowanie wartości zamówienia na art. spożywcze


Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników MOPS w Puławach .
Termin przesłania szacowania do 07.05.2021 do godz. 10:00

Szacowanie wartości zamówienia- superwizja grupowa i indywidualna


Cenowe rozeznanie rynku na cykliczną dostawę artykułów spożywczych

Termin składania ofert do 02.04.2021 roku do godziny 10:00

Rozeznanie na art. spożywcze

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie doradcy zawodowego w formie umowy zlecenie

w celu przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników Klubu

Integracji Społecznej

Termin składania ofert do 06.04.2021r do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na doradcę zawodowego

Protokół


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie animatora do prowadzenia działań animacyjnych dla

uczestników Projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Nr.sprawy NO.2222/5/2021

Termin składania ofert do 30.03.2021r do godz.10:00

Zapytanie ofertowe z załącznikami animator -wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty


Oszacowanie wartości zatrudnienia doradcy zawodowego na umowę zlecenie do

przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego

Termin oszacowania do dnia 25.03.2021r. do godz. 10:00

Szacowanie wartości zamówienia- doradca zawodowy


Oszacowanie wartości zamówienia szkoleń wraz z przeprowadzeniem egzaminów

zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje dla uczestników projektu “Przez Aktywność

do Zmiany”.

Termin przesłania oszacowania do 04.03.2021r do godz. 10:00

Szacowanie wartości zamówienia


Zapytanie ofertowe NO.2222/2/2021 na zatrudnienie animatora do prowadzenia działań

animacyjnych dla uczestników Projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania ofert do 22.02.2021r do godz.10:00

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe z załącznikami- Animator


Oszacowanie wartości zamówienia art. biurowych

Termin  szacowania wartości do dnia 08.02.2021 r.

Szacowanie art. biurowe


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie animatora do prowadzenia działań animacyjnych dla

uczestników Projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania ofert do 08.02.2021r do godz.10:00

Informacja o niewybraniu oferty

Zapytanie ofertowe animator


Plan postępowań na 2021 rok

Aktualizacja planu postępowań na 2021 rok

Plan postępowań na 2021 rok


Oszacowanie wartości zamówienia na zatrudnienie animatora do prowadzenia działań

animacyjnych na podstawie umowy cywilno-prawnej

Termin szacowania do 27.01.2021 roku

Oszacowanie animator


Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę owoców i wyrobów piekarskich

Termin szacowania do 26.01.2021 roku

Szacowanie wartości zamówienia owoce i ciasto


Cenowe rozeznanie rynku na monitoring i ochronę w 2021 roku

Termin składania ofert do dnia 22.12.2020 roku do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie rynku

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na usługi medyczne w 2021 roku

Termin składania ofert do dnia 21.12.2020 roku do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie z załącznikami na usługi medyczne

Protokół


Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  dla mieszkańców miasta Puławy”

Termin składania ofert do dnia  23.12.2020 roku do godz. 09:00

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 i SIWZ !!!

Informacja o zmianie SIWZ i poprawiony SIWZ

Zmieniony załącznik  nr 1- Formularz oferty

Ogłoszenie

Projekt umowy część 1-2

Projekt umowy część 2-3

SIWZ w pdf

SIWZ- Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Oświadczenie dot.wykluczenia

Załącznik nr 3- Oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Wykaz usług

Załącznik nr 5- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej


Cenowe rozeznanie rynku na świadczenie usług w 2021r. w  zakresie

wywozu odpadów komunalnych.

Termin składania ofert do 17.12.2020r. do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie rynku

Protokół


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w dwóch częściach

Termin składania ofert do 18.12.2020r do godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami

Protokół z otwarcia ofert


Cenowe rozeznanie rynku na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz niszczarki

Termin składania ofert do 15.12.2020roku do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie rynku

Protokół na komputery


Szacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

Termin składania ofert do dnia 11.12.2020 r. do godz. 10.00

Szacowanie materiały biurowe i papiernicze


Szacowanie wartości zamówienia na usługi medyczne dla pracowników MOPS w Puławach

Termin składania ofert do dnia 11.12.2020 r. do godz. 10.00

Szacowanie wartości zamówienia


Szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych

Termin składania ofert do dnia 10.12.2020 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Oszacowanie wartości zamówienia na wykonywanie czynności związanych z monitoringiem i ochroną fizyczną

Termin składania ofert do dnia 10.12.2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Oszacowanie wartości zamówienia na sprzątanie pomieszczeń biurowych Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 17 oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach

Termin przysyłania oszacowania do dnia 09.12.2020r. do godz.10:00

Szacowanie wartości zamówienia


Cenowe rozeznanie rynku na dostawę węgla w 2021 roku

Termin składania ofert do 11.12.2020roku do godz.10:00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Protokół


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w dwóch częściach

Termin składania ofert do 10.12.2020r do godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową z załącznikami

Unieważnienie postępowania


Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę węgla w 2021 roku

Termin składania oszacowania do 16.11.2020r. do godz. 09:00

Oszacowanie wartości zamówienia 


Oszacowanie wartości zamówienia na  talony

Termin składania oszacowania do 13.11.2020roku do godziny 10:00

Szacowanie wartości zamówienia na talony


Oszacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową w ramach projektu “Bezpieczna

przystań Vigor” oraz  “Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania oszacowania do 13. 11. 2020 roku

Szacowanie wartości zamówienia na catering


Oszacowanie wartości zamówienia na zatrudnienie specjalistów w celu przeprowadzenia

wsparcia dla uczestników projektu “Zmiana na lepsze”

Termin składania oszacowania do 29.10.2020r. do godz. 08:00

Szacowanie wartości zamówienia na wsparcie dla uczestników projektu “Zmiana na lepsze”


Cenowe rozeznanie rynku na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do  28.10.2020r. do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie na art. spożywcze

Protokół


Zapytanie ofertowe na szkolenia ( treningi) w ramach projektu

“Przez Aktywność do Zmiany

Termin składania ofert do 30.10.2020 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe na szkolenia (treningi) z załącznikami

Protokół


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie animatora do prowadzenia działań animacyjnych

dla uczestników  Projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania ofert do 23.10.2020r do godz.10:00

Zapytanie ofertowe z załącznikami na animatora

Protokół


Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia

dla uczestników projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania oszacowania do 19.10.2020 roku do godz. 10:00

Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia z załącznikami


Zapytanie ofertowe na wynajem sali w ramach projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania ofert do 22.10.2020 roku

Zapytanie cenowe z załącznikami – wynajem sali

Protokół – wynajem sali


Cenowe rozeznanie rynku na przeprowadzenie superwizji

Termin składania ofert do 19.10.2020 roku do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie z załącznikami – superwizja


Oszacowanie wartości zamówienia na zatrudnienie animatora w ramach projektu

“Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania oszacowania do 14.10.2020 roku do godz. 10:00

Oszacowanie wartości na zatrudnienie animatora


Oszacowanie wartości zamówienia na materiały promocyjne

Termin składania oszacowania do 13.10.2020 roku do godz.10:00

Oszacowanie wartości zamówienia na materiały promocyjne


Cenowe rozeznanie rynku na przeprowadzenie superwizji

Termin składania ofert do 09.10.2020 roku do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie z załącznikami – superwizja

Protokół superwizja


Zapytanie ofertowe na różnego rodzaju artykuły biurowe i plastyczne

Termin składania ofert do 13.10.2020 roku do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Protokół


Szacowanie  wartości zamówienia na  dostawę materiałów biurowych i papierniczych

Termin przesyłania szacowania do 02.10.2020 roku

Szacowanie wartości zamówienia materiały biurowe i plastyczne


Szacowanie wartości zamówienia

na przeprowadzenie superwizji grupowej i indywidualnej dla pracowników socjalnych

Termin przesyłania szacowania do 29.09.2020r. do godz. 10:00

Opis przedmiotu zamówienia -superwizja


Rozeznanie rynku na kurs krawiecki na poziomie podstawowym I stopnia

i średniozaawansowany II stopnia

w ramach projektu “Warsztaty i szkolenia dla dorosłych”

finansowany ze środków “Program Integracji Społeczności romskiej w Polsce

na lata 2014 -2020″

Termin składania ofert do 22 września 2020 r. do godz. 10:00.

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Protokół


Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki

wytchnieniowej.

Termin składania ofert do 21.09.2020 roku do godz. 08:00

Ogłoszenie o zamówieniu na opiekę wytchnieniową

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Zapytanie ofertowe na artykuły spożywcze i cukiernicze

Termin składania ofert do 17.09.2020 roku do godziny 10:00

Zapytanie na art. spożywcze i cukiernicze

Protokół


Cenowe rozeznanie na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 07.09.2020 roku do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie rynku

Protokół


Oszacowanie  wartości zamówienia opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego

w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Termin przesyłania oszacowania do 04 września do godz. 12:00

oszacowanie opieki wytchieniowej w formie pobytu całodobowego


Zapytanie ofertowe  na różnego rodzaju artykuły biurowe i plastyczne

Termin składania ofert do 01 września do godziny 09:00

Zapytanie ofertowe na różnego rodzaju artykuły biurowe i plastyczne

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku dotyczące zatrudnienia na umowę zlecenie doradcy zawodowego w ramach projektu przez “Aktywność do zmiany”

Termin składania ofert do 26.08.2020 r. do godziny 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Protokół


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową dla dzieci

Termin składania ofert do 17 sierpnia 2020 roku do godziny 08:00

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową

Informacja o wyborze  oferty


Cenowe rozeznanie na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 06.08.2020 roku do godziny 10:00

Cenowe rozeznanie art. spożywczych


Oszacowanie wartości zamówienia na usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej

 Termin składania oszacowania do 29.07.2020 r. do godziny 10:00

szacowanie opieki wytchnieniowej


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową dla dzieci

Termin składania ofert do 03 sierpnia 2020 roku do godziny 08:00

ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami

zawiadomienie o nieudzieleniu przedmiotowego zamówienia


Zapytanie ofertowe  na różnego rodzaju artykuły biurowe i plastyczne

Termin składania ofert do 30 lipca do godziny 09:00

zapytanie ofertowe na artykuły biurowe i plastyczne

Protokół


Zapytanie ofertowe  na szkolenie “Trening antydyskryminacyjny” i kurs krawiecki dla zaawansowanych

Termin składania ofert do 28 lipca do godziny 10.00

zapytanie ofertowe na kurs krawiecki i trening antydyskryminacyjny

Informacja o wyborze


Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

 Termin składania oszacowania do 20.07.2020 r.

szacowanie materiałów biurowych i papierniczych


Oszacowanie wartości zamówienia na zatrudnienie doradcy zawodowego  w formie umowy zlecenia w ramach projektu ” Przez Aktywność do Zmiany”

 Termin składania oszacowania do 14.07.2020 r.

oszacowanie na zatrudnienie doradcy zawodowego


Oszacowanie wartości zamówienia na kurs krawiecki i trening antydyskryminacyjny

 Termin składania oszacowania do 14.07.2020 r.

oszacowanie szkoleń


Oszacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową w ramach projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

 Termin składania oszacowania do 10.07.2020 r.

oszacowanie na catering


Cenowe rozeznanie rynku na komputery, monitor i Ms Office

Termin składania ofert do 10.07.2020 r. do godz. 10:00

opis przedmiotu zamówienia z załącznikiem

Protokół


Zapytanie ofertowe na artykuły: spożywcze, cukiernicze i owoce

Termin składania ofert do 14 lipca 2020 r. do godz. 10.00

zapytanie ofertowe z załącznikami

Protokół


Oszacowanie wartości zamówienia na artykuły żywnościowe

Termin składania ofert do 06 lipca 2020 r. do godz. 10.00

opis przedmiotu zamówienia z formularzem


Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie pedagoga/wychowawcy w ramach projektu “Świetlica środowiskowa dla dzieci”

Termin składania ofert do 07 lipca 2020 r. do godz. 12.00

Ogłoszenie z formularzem na pedagoga-wychowawce

Protokół


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie psychoterapeuty w formie umowy zlecenia

Termin składania ofert do 8 lipca 2020 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe na zatrudnienie psychoterapeuty

Informacja o wyborze


Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie doradcy zawodowego w ramach projektu “Warsztaty i szkolenia dla dorosłych”

Termin składania ofert do 24 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

Rozeznanie na zatrudnienie doradcy zawodowego

Protokół z cenowego rozeznania rynku


Cenowe rozeznanie rynku na opracowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych

Termin składania ofert do 22 czerwca 2020 r. do godz. 10.00

Cenowe rozeznanie rynku

Protokół z cenowego rozeznania rynku


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie psychoterapeuty w formie umowy zlecenia

Termin składania ofert do 15 czerwca do godz. 10.00

Zapytanie ofertowe

Unieważnienie


Rozeznanie rynku na szkolenia dla Zespołu ds. Rodziny

Termin składania ofert do 4 czerwca do godz. 12.00

Rozeznanie rynku na szkolenia dla Zespołu ds. Rodziny

Protokół z cenowego rozeznania rynku


Oszacowanie wartości zamówienia na opracowanie i wytworzenie materiałów promocyjnych

Termin wysyłania oszacowań do 29 maja 2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia


Oszacowanie wartości zamówienia na zatrudnienie psychoterapeuty na umowę cywilnoprawną

Termin składania wyceny do dnia 28 maja 2020 r.

Szczegółowy opis wraz z załącznikami


Zapytanie ofertowe  na kurs prawo jazdy kat. C i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

Termin składania ofert do 27 maja do godziny 10.00

Opis przedmiotu z załącznikami

Protokół prawo jazdy


Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia dla Zespołu ds. rodziny

Termin przysłania wyceny do 22 maja do godziny 12.00

Szacowanie wartości zamówienia szkoleń dla Zespołu ds. rodziny


Cenowe rozeznanie rynku na materiały biurowe dla MOPS w Puławach

Termin składania ofert do dnia 30.04.2020 r. do godz. 10.00

Cenowe rozeznanie rynku z załącznikami

Protokół


Rozeznanie rynku na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla MOPS w Puławach

Termin składania ofert do dnia 27 marca 2020 r. do godz. 12.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Protokół


Zapytanie ofertowe na szkolenia w ramach projektu “Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania ofert do dnia 25 marca 2020 r. do godz. 13.00

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Protokół


Oszacowanie wartości zamówienia na szkolenia zawodowe w ramach projektu przez aktywność do zmiany

Termin składania ofert do 13 marca 2020 roku

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Załącznik nr 3 – podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów EFS

 


Zapytanie ofertowe na różnego rodzaju artykuły biurowe i plastyczne

Termin składania ofert do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 8.00

Opis przedmiotu z formularzem

Protokół

Załącznik nr 3 podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów EFS


Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę materiałów biurowych i papierniczych

Termin składania do 02 marca 2020r.

Formularz ofertowy


Cenowe rozeznanie rynku na sprzedaż i dostawę tonerów oraz przegląd i konserwację drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Termin składania ofert do dnia 09 marca 2020 roku do godz. 9.00

Formularz ofertowy

Protokół cenowego rozeznania rynku


Cenowe rozeznanie rynku na szkolenie do Klubu Integracji Społecznej

Termin składania ofert do dnia 27 lutego 2020 r. do godz. 12.00

Formularz z załącznikami

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie na umowę zlecenie doradcy zawodowego w celu przeprowadzenia grupowego doradztwa

Termin składania ofert do dnia 25 lutego 2020 r. do godz. 8.00

Formularz oferty

Protokół


Zapytanie ofertowe na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do dnia 19 lutego 2020 r. do godz. 8.00

Zapytanie ofertowe na artykuły spożywcze do Klubu Seniora i MOPS

Protokół


Oszacowanie wartości zamówienia na artykuły spożywcze

Termin wyceny ofert do dnia 10 lutego 2020 r.

Oszacowanie wartości na artykuły spożywcze


Oszacowanie wartości zamówienia na szkolenie komputerowe dla seniorów

Termin wyceny ofert do dnia 30 stycznia 2020 r.

Formularz z opisem przedmiotu zamówienia


Szacowanie wartości zamówienia na przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego

Termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia z formularzem ofertowym


Zapytanie ofertowe na artykuły żywnościowe w postaci wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Termin składania ofert do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 8.00

Formularz oferty z opisem przedmiotu zamówienia

Protokół


Szacowanie wartości zamówienia na artykuły żywnościowe

Termin składania ofert do dnia 14 stycznia 2020 r.

Formularz z opisem przedmiotu zamówienia


Cenowe rozeznanie rynku na artykuły szkolne

Termin składania ofert do dnia 08 stycznia 2020 r. do godz. 09.00

Formularz ofertowy z opisem zamówienia na materiały szkolne


Cenowe rozeznanie rynku na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do dnia 08 stycznia 2020 r. do godz. 10.00

Formularz oferty z opisem przedmiotu zamówienia


Cenowe rozeznanie rynku na grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc

Termin składania ofert do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 8.00

Opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na sprzedaż i dostawę tonerów oraz przegląd i konserwację drukarek

Termin składania ofert do dnia 19 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia

Unieważnienie cenowego rozeznania rynku


Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach w 2020 r.

Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2019 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zmiana formularza oferty

Pytanie od wykonawcy

Uwaga: Została dokonana zmiana w formularzu oferty. Prosimy o zapoznanie się z nim w wyżej zamieszczonej specyfikacji.

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Cenowe rozeznanie rynku na wykonanie czynności związanych z monitoringiem oraz ochroną fizyczną

Termin składania ofert do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Protokół

Protokół – usługi monitoringu


Cenowe rozeznanie rynku na świadczenie usług wykonywania asysty i ochrony wartości pieniężnych

Termin składania ofert do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych

Termin składania ofert do 16 grudnia do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Protokół

Uwaga: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w 2020 roku w zakresie wywozu odpadów komunalnych z trzech obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonych przy ulicy Leśnej 17, przy ulicy Kołłątaja 64 oraz świetlicy przy ulicy Włostowickiej 36 w Puławach.


Cenowe rozeznanie rynku na sprawienie pochówku osobom zmarłym nieposiadającym osób bliskich

Termin składania ofert do 16 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Protokół


Cenowe rozeznanie rynku na sprzedaż i dostawę węgla dla klientów

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach

Termin składania ofert do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia

Protokół


Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę talonów dla podopiecznych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach w 2020 r.

Termin składania ofert do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert oraz o wyborze wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Cenowe rozeznanie rynku na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Protokół – usługi


Cenowe rozeznanie rynku na badania profilaktyczne i badania kierowców

Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami

Protokół


Zapytanie ofertowe na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 26 listopada 2019 r. do godziny 8.00

Zapytanie ofertowe z załącznikami na artykuły spożywcze


Oszacowanie wartości zamówienia na wykonywanie czynności związanych z monitoringiem i ochroną fizyczną

Termin składania ofert do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Oszacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług wykonywania asysty

Termin składania ofert do dnia 26 listopada 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie jednodniowej wycieczki

Termin składania ofert do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 8.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Protokół


Oszacowanie wartości zamówienia na sprzątanie pomieszczeń biurowych

Termin składania ofert do dnia 22 listopada do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Oszacowanie wartości zamówienia na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Termin składania ofert do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Oszacowanie wartości zamówienia na sprzedaż i dostawę talonów

Termin składania ofert do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami


Oszacowanie wartości zamówienia na sprzedaż i dostawę węgla

Termin składania ofert do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami


Rozeznanie na szkolenie “Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”

Termin składania ofert do 07 listopada 2019 r. do godz. 9.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami

Protokół na techniki radzenia sobie ze stresem…


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w dwóch częściach

Termin składania ofert do 07 listopada 2019 r. do godz. 7.30

Otwarcie ofert 07 listopada 2019 r. o godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową

Protokół na catering


Oszacowania wartości zamówienia na wycieczki jednodniowe w 2020 roku

Termin składania ofert do 28 października 2019 r. do godz. 8.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami


Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe do projektu “Zmiana Szansą” oraz na 2020 rok

Termin składania ofert do 28 października 2019 r. do godz. 8.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami


Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali na potrzeby projektu

“Przez Aktywność do Zmiany”

Termin składania ofert do 30 października 2019 r. do godz. 08.00

Zapytanie ofertowe na wynajem sali z wyposażeniem

Protokół


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie animatora

Termin składania ofert do 23 października 2019 r. do godz. 08.00

Zapytanie ofertowe na animatora

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w trzech częściach

Termin składania ofert do 28 października 2019 r. do godz. 7.30

Otwarcie ofert 28 października 2019 r. o godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową

Protokół

Informacja o udzieleniu zamówienia


Cenowe rozeznanie rynku na badania kierowców

Termin składania ofert do 23 października 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami


Oszacowanie wartości zamówienia na catering

Termin wyceny do 11 października 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami na catering


Zapytanie ofertowe na zatrudnienie animatora

Termin składania ofert do 10 października 2019 r. do godz. 08.00

Ogłoszenie z wymaganymi załącznikami – Animator

Informacja o niedokonaniu wyboru – Animator


Zapytanie ofertowe na cztery szkolenia

Termin składania ofert do 09 października 2019 r. do godz. 08.00

Zapytanie ofertowe na szkolenia z załącznikami

Protokół z wyboru wykonawcy


Zapytanie ofertowe na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia i załączniki

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na artykuły cukiernicze

Termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 09.00

Opis przedmiotu zamówienia i załączniki

Protokół na artykuły cukiernicze


Ogłoszenie na artykuły biurowe

Termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 08.00

Opis przedmioty zamówienia

Protokół materiały biurowe


Cenowe rozeznanie rynku na usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej

Termin składania ofert do 17 września 2019 r. do godz. 09.00

Opis przedmiotu zamówienia – opieka wytchnieniowa

Protokół opieka wytchnieniowa


Oszacowanie wartości zamówienia na opiekę wytchnieniową

Termin składania ofert do 30 sierpnia 2019 r. do godziny 13.00

Opis przedmiotu zamówienia – opieka wytchnieniowa


Cenowe rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

Termin składania ofert do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 09.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – usługi szkoleniowe


Ogłoszenie na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

Termin składania ofert do 02 sierpnia 2019 r. do godz. 08.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – sprzęt rehabilitacyjny

Pytania i wyjaśnienia

Protokół sprzęt rehabilitacyjny


Ogłoszenie na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 01 sierpnia 2019 r. do godz. 08.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – artykuły spożywcze

Informacja o wyborze oferty


Cenowe rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

Termin składania ofert do 30 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Pismo przewodnie

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – szkolenia (pdf)

Informacja o wyborze oferty na szkolenia


Ogłoszenie na gadżety

Termin składania ofert do 09 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy – gadżety


Ogłoszenie na zorganizowanie wycieczki do Farmy Iluzji oraz

Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Termin składania ofert do 10 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy – wycieczki


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową dla 12 dzieci

Termin składania ofert do 18 czerwca 2019r. do godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1

Wzór umowy – Załącznik nr 2

Formularz oferty -Załącznik nr 3

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów usług sąsiedzkich

Termin składania ofert do 11 czerwca 2019 r. do godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz Oferty – załącznik nr 2

Wykaz kadry – załącznik nr 3


Oszacowanie wartości zamówienia na usługę szkolenia dla opiekunów usług sąsiedzkich

Uwaga !

Informuję że w załączniku nr 2 do oszacowania wartości zamówienia wystąpił błąd  – liczba godzin szkoleniowych powinna wynosić 8 a nie jak podano 16.

W związku z powyższym załącznik nr 2 został zmieniony, zaś termin składania oszacowań wartości zamówienia zostaje wydłużony do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 14.00.

Oszacowanie na jednodniowe szkolenie opiekunów usług sąsiedzkich


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w 2 częściach

Termin składania ofert do 3 czerwca 2019 r. do godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1

Wzory umów – Załącznik nr 2

Formularz oferty -Załącznik nr 3

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na cz. 1 i 2


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Termin składania ofert do 24 maja 2019 r. do godz. 8.00

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz Oferty – załącznik nr 2

Wykaz kadry – załącznik nr 3 i 3a

Informacja o niewybraniu oferty na część nr 1

Protokół


Szacowanie wartości zamówienia na zatrudnienie animatora do prowadzenia Klubu Seniora

Termin składania ofert do 17 maja 2019 r. do godz. 10.00

Formularz oferty z załącznikami


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w 4 częściach

Termin składania ofert do 22 maja 2019 r. do godz. 7.30

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1

Wzory umów – Załącznik nr 2

Formularz oferty – Załącznik nr 3

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Oszacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe.

Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia na cały rok


Oszacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową.

Szacowanie wartości zamówienia na catering


W dniu 19.02.2019r. spośród otrzymanych ofert na  zorganizowanie szkolenia „Gospodarowanie budżetem domowym” oraz „Savoir vivre na co dzień” wybrano ofertę  wykonawcy Instytutu Inspira Magdalena Rozmus.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno lub dwa szkolenia:

 •    „Gospodarowanie budżetem domowym”
 •    „Savoir vivre na co dzień”

w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Ofertę należy przygotować w  formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 . Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na sekretariat@mops.pulawy.pl, w terminie do dnia 19.02.2019r. do godz. 10:00.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I FORMULARZ OFERTOWY


PROTOKÓŁ Z CENOWEGO ROZEZNANIA RYNKU na szkolenia:

 • ” Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce”
 • ” Gospodarowanie budżetem domowym”
 • “Savoir vivre na co dzień”
 • “Godzenie życia rodzinnego i zawodowego”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno, dwa lub dowolną liczbę następujących szkoleń:

 • “Żeby mi się chciało, tak jak mi sie nie chce”
 • “Gospodarowanie  budżetem domowym”
 • “Savoir vivre na co dzień”
 • “Godzenie życia rodzinnego i zawodowego”

 Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami mozna dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.pulawy.pl w terminie do dnia 07.02.2019r. do godziny 10:00.


FORMULARZ ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej zaprasza do złożenia oferty, na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc.

Termin realizacji zamówienia styczeń -grudzień 2019r. z jednomiesięczną przerwą wakacyjną. Formularz ofertowy, CV oraz oświadczenie którego wzór stanowi załączniknr 1 należy złożyć w sekretariacie Ośrodka pok. nr 27, przesłać faksem na nr: 458 62 09, bądź e-mailem na adres: sekretariat @mops.pulawy.pl w terminie do 14.01.2019r.

Formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno, lub dwa szkolenia w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Szkolenia będą realizowane w ramach programu „Trzeźwy fundament – zdrowa rodzina”.

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl, bądź faksem nr 81 458 69 79 w terminie do dnia 15.11.2018r.  do godz. 11:00.

Wzór formularza i opis przedmiotu zamówienia


W dniu 16.10.2018r.  po przeprowadzeniu cenowego rozeznania rynku wybrano najkorzystniejszą ofertę na następujące szkolenia :

 • “Warsztaty wspomagające proces usamodzielniania” ofertę Pracowni Psychoedukacji SUSTINE ul. Słomiana 23/8, 30-316 Kraków za cenę 5500,00zł brutto;
 • “Pobawmy się razem” ofertę Ośrodka Terapii i Rozwoju Barbara Kasprzak Renata Puchala s.c ul. Hallera 9, 21-040 Świdnik za cenę 2650,00zł brutto.

Z wyżej wybranymi wykonawcami będzie podpisana umowa.


Protokół z wyboru oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno lub dwa szkolenia w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2.Wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl, bądź faksem na nr 81 458 69 79 w terminie do dnia 16.10.2018r. do godz.10:00.

Opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty


W dniu 22.08.2018r. w ramach realizowanego projektu “Szansa na zmianę” spośród otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na niżej wymienione szkoleni. Szczegółowe informację znajdują się w protokole cenowego rozeznania rynku.

Wybrany wykonawca i adres Nazwa szkolenia
PERFECT LINGUA Martyna Ziarkiewicz

ul. Pułaskiego 8, 08-530 Dęblin

 

na „Trening antystresowy i relaksacyjny”
Dr hab. Anna Kalisz – Warszawa na „Pogadanki z prawnikiem dla osób doznających przemocy”
 

Ośrodek Terapii i Rozwoju Barbara Kasprzak Renata Puchala s.c.

ul. Hallera 9, 21-040 Świdnik

 

 

na „Terapię indywidualną dla osób doznających przemocy”

Dr hab. Anna Kalisz – Warszawa

 

na „Pogadanki z mediatorem dla osób doznających przemocy”
PERFECT LINGUA Martyna Ziarkiewicz

ul. Pułaskiego 8, 08-530 Dęblin

 

na „Trening umiejętności wychowawczych”-
Magdalena Łuka – Puławy

 

na „Indywidualne oddziaływania psychologiczne dla osób stosujących przemoc”
Studio Dialogu Jolanta Hanc

ul. Frysztacka 1, 04-947 Warszawa

 

na „Trening zastępowania agresji ART”
CR Fontes Jolanta Kopacz

ul. Maltańska 4/23, 02-761 Warszawa

 

na „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”
Zmiana i rozwój Aleksandra Wilkin-Day – Nowa Iwiczna na „Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w celu zorganizowania szkoleń:

 1. Treningu antystresowego i relaksacyjnego”;
 2. „Pogadanki  z prawnikiem dla osób doznających przemocy”;
 3. „Terapii indywidualnej dla osób doznających przemocy”;
 4. „Pogadanki z mediatorem dla osób doznających przemocy”;
 5. „Trening umiejętności wychowawczych”;
 6. „Indywidualne oddziaływania psychologiczne dla osób stosujących przemoc”;(umowa zlecenie)
 7. „Trening zastępowania agresji ART.”;
 8. „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”;
 9. „Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc”.

 w ramach projektu “Szansa na zmianę” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowolną liczbę szkoleń.

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 14, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl, bądź faksem na nr 81 458 69 79  w terminie do dnia 20.08.2018r. do godz.10:00.

W dniu 02.08.2018r. na szkolenie:

 • “Zrozum…” oraz  ” Opanuj stres” został wybrany wykonawca: Ośrodek Terapii i Rozwoju Barbara Kasprzak, Renata Puchala s.c ul. Hallera 9, 21-040 Lublin.
 • “Pobawmy się razem ” nie wybrano wykonawcy ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Szczegółowe informacje znajdują się w protokole cenowego rozeznania rynku.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w celu zorganizowania szkoleń :

 • “Zrozum …”
 • “Pobawmy się razem”
 • “Opanuj stres”

zaprasza do złożenia oferty na jedno, dwa, lub wszystkie trzy szkolenia. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypałniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy z dopiskiem “oferta na szkolenia dla zesp. ds.rodziny”, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl bądź faksem nr 81 458 69 79 w terminie do dnia 02.08.2018r. do godz.10:00.