Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia i załączniki


Zapytanie ofertowe na artykuły cukiernicze

Termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 09.00

Opis przedmiotu zamówienia i załącziki


Ogłoszenie na artykuły biurowe

Termin składania ofert do 19 września 2019 r. do godz. 08.00

Opis przedmioty zamówienia


Cenowe rozeznanie rynku na usługi opiekuńcze w formie opieki wytchnieniowej

Termin składania ofert do 17 września 2019 r. do godz. 09.00

opis przedmiotu zamówienia – opieka wytchnieniowa


Oszacowanie wartości zamówienia na opiekę wytchnieniową

Termin składania ofert do 30 sierpnia 2019 r. do godziny 13.00

Opis przedmiotu zamówienia – opieka wytchnieniowa


Cenowe rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

Termin składania ofert do 29 sierpnia 2019 r. do godz. 09.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – usługi szkoleniowe


Ogłoszenie na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

Termin składania ofert do 02 sierpnia 2019 r. do godz. 08.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – sprzęt rehabilitacyjny

Pytania i wyjaśnienia

Protokół sprzęt rehabilitacyjny


Ogłoszenie na artykuły spożywcze

Termin składania ofert do 01 sierpnia 2019 r. do godz. 08.00

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – artykuły spożywcze

Informacja o wyborze oferty


Cenowe rozeznanie rynku na usługi szkoleniowe

Termin składania ofert do 30 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Pismo przewodnie

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami – szkolenia (pdf)

Informacja o wyborze oferty na szkolenia


Ogłoszenie na gadżety

Termin składania ofert do 09 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy – gadżety


Ogłoszenie na zorganizowanie wycieczki do Farmy Iluzji oraz

Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego

Termin składania ofert do 10 lipca 2019 r. do godz. 10.00

Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy – wycieczki


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową dla 12 dzieci

Termin składania ofert do 18 czerwca 2019r. do godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1

Wzór umowy – Załącznik nr 2

Formularz oferty -Załącznik nr 3

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla opiekunów usług sąsiedzkich

Termin składania ofert do 11 czerwca 2019 r. do godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz Oferty – załącznik nr 2

Wykaz kadry – załącznik nr 3


Oszacowanie wartości zamówienia na usługę szkolenia dla opiekunów usług sąsiedzkich

Uwaga !

Informuję że w załączniku nr 2 do oszacowania wartości zamówienia wystąpił błąd  – liczba godzin szkoleniowych powinna wynosić 8 a nie jak podano 16.

W związku z powyższym załącznik nr 2 został zmieniony, zaś termin składania oszacowań wartości zamówienia zostaje wydłużony do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 14.00.

Oszacowanie na jednodniowe szkolenie opiekunów usług sąsiedzkich


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w 2 częściach

Termin składania ofert do 3 czerwca 2019 r. do godz. 8.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1

Wzory umów – Załącznik nr 2

Formularz oferty -Załącznik nr 3

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na cz. 1 i 2


Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Termin składania ofert do 24 maja 2019 r. do godz. 8.00

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Formularz Oferty – załącznik nr 2

Wykaz kadry – załącznik nr 3 i 3a

Informacja o niewybraniu oferty na część nr 1

Protokół


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę cateringową w 4 częściach

Termin składania ofert do 22 maja 2019 r. do godz. 7.30

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1

Wzory umów – Załącznik nr 2

Formularz oferty – Załącznik nr 3

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Oszacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe.

Szacowanie wartości zamówienia na szkolenia na cały rok


Oszacowanie wartości zamówienia na usługę cateringową.

Szacowanie wartości zamówienia na catering


W dniu 19.02.2019r. spośród otrzymanych ofert na  zorganizowanie szkolenia „Gospodarowanie budżetem domowym” oraz „Savoir vivre na co dzień” wybrano ofertę  wykonawcy Instytutu Inspira Magdalena Rozmus.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno lub dwa szkolenia:

 •    „Gospodarowanie budżetem domowym”
 •    „Savoir vivre na co dzień”

w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Ofertę należy przygotować w  formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 . Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na sekretariat@mops.pulawy.pl, w terminie do dnia 19.02.2019r. do godz. 10:00.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I FORMULARZ OFERTOWY


PROTOKÓŁ Z CENOWEGO ROZEZNANIA RYNKU na szkolenia:

 • ” Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce”
 • ” Gospodarowanie budżetem domowym”
 • “Savoir vivre na co dzień”
 • “Godzenie życia rodzinnego i zawodowego”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno, dwa lub dowolną liczbę następujących szkoleń:

 • “Żeby mi się chciało, tak jak mi sie nie chce”
 • “Gospodarowanie  budżetem domowym”
 • “Savoir vivre na co dzień”
 • “Godzenie życia rodzinnego i zawodowego”

 Ofertę należy przygotować w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami mozna dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.pulawy.pl w terminie do dnia 07.02.2019r. do godziny 10:00.


FORMULARZ ORAZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej zaprasza do złożenia oferty, na przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc.

Termin realizacji zamówienia styczeń -grudzień 2019r. z jednomiesięczną przerwą wakacyjną. Formularz ofertowy, CV oraz oświadczenie którego wzór stanowi załączniknr 1 należy złożyć w sekretariacie Ośrodka pok. nr 27, przesłać faksem na nr: 458 62 09, bądź e-mailem na adres: sekretariat @mops.pulawy.pl w terminie do 14.01.2019r.

Formularz ofertowy i opis przedmiotu zamówienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno, lub dwa szkolenia w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Szkolenia będą realizowane w ramach programu „Trzeźwy fundament – zdrowa rodzina”.

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl, bądź faksem nr 81 458 69 79 w terminie do dnia 15.11.2018r.  do godz. 11:00.

Wzór formularza i opis przedmiotu zamówienia


W dniu 16.10.2018r.  po przeprowadzeniu cenowego rozeznania rynku wybrano najkorzystniejszą ofertę na następujące szkolenia :

 • “Warsztaty wspomagające proces usamodzielniania” ofertę Pracowni Psychoedukacji SUSTINE ul. Słomiana 23/8, 30-316 Kraków za cenę 5500,00zł brutto;
 • “Pobawmy się razem” ofertę Ośrodka Terapii i Rozwoju Barbara Kasprzak Renata Puchala s.c ul. Hallera 9, 21-040 Świdnik za cenę 2650,00zł brutto.

Z wyżej wybranymi wykonawcami będzie podpisana umowa.


Protokół z wyboru oferty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zaprasza do złożenia oferty cenowej na jedno lub dwa szkolenia w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 2.Wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna17, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl, bądź faksem na nr 81 458 69 79 w terminie do dnia 16.10.2018r. do godz.10:00.

Opis przedmiotu zamówienia i formularz oferty


W dniu 22.08.2018r. w ramach realizowanego projektu “Szansa na zmianę” spośród otrzymanych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę na niżej wymienione szkoleni. Szczegółowe informację znajdują się w protokole cenowego rozeznania rynku.

Wybrany wykonawca i adres Nazwa szkolenia
PERFECT LINGUA Martyna Ziarkiewicz

ul. Pułaskiego 8, 08-530 Dęblin

 

na „Trening antystresowy i relaksacyjny”
Dr hab. Anna Kalisz – Warszawa na „Pogadanki z prawnikiem dla osób doznających przemocy”
 

Ośrodek Terapii i Rozwoju Barbara Kasprzak Renata Puchala s.c.

ul. Hallera 9, 21-040 Świdnik

 

 

na „Terapię indywidualną dla osób doznających przemocy”

Dr hab. Anna Kalisz – Warszawa

 

na „Pogadanki z mediatorem dla osób doznających przemocy”
PERFECT LINGUA Martyna Ziarkiewicz

ul. Pułaskiego 8, 08-530 Dęblin

 

na „Trening umiejętności wychowawczych”-
Magdalena Łuka – Puławy

 

na „Indywidualne oddziaływania psychologiczne dla osób stosujących przemoc”
Studio Dialogu Jolanta Hanc

ul. Frysztacka 1, 04-947 Warszawa

 

na „Trening zastępowania agresji ART”
CR Fontes Jolanta Kopacz

ul. Maltańska 4/23, 02-761 Warszawa

 

na „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”
Zmiana i rozwój Aleksandra Wilkin-Day – Nowa Iwiczna na „Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w celu zorganizowania szkoleń:

 1. Treningu antystresowego i relaksacyjnego”;
 2. „Pogadanki  z prawnikiem dla osób doznających przemocy”;
 3. „Terapii indywidualnej dla osób doznających przemocy”;
 4. „Pogadanki z mediatorem dla osób doznających przemocy”;
 5. „Trening umiejętności wychowawczych”;
 6. „Indywidualne oddziaływania psychologiczne dla osób stosujących przemoc”;(umowa zlecenie)
 7. „Trening zastępowania agresji ART.”;
 8. „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”;
 9. „Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc”.

 w ramach projektu “Szansa na zmianę” zaprasza do złożenia oferty cenowej na dowolną liczbę szkoleń.

Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypełniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 14, 24-100 Puławy, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl, bądź faksem na nr 81 458 69 79  w terminie do dnia 20.08.2018r. do godz.10:00.

W dniu 02.08.2018r. na szkolenie:

 • “Zrozum…” oraz  ” Opanuj stres” został wybrany wykonawca: Ośrodek Terapii i Rozwoju Barbara Kasprzak, Renata Puchala s.c ul. Hallera 9, 21-040 Lublin.
 • “Pobawmy się razem ” nie wybrano wykonawcy ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Szczegółowe informacje znajdują się w protokole cenowego rozeznania rynku.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w celu zorganizowania szkoleń :

 • “Zrozum …”
 • “Pobawmy się razem”
 • “Opanuj stres”

zaprasza do złożenia oferty na jedno, dwa, lub wszystkie trzy szkolenia. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i wszystkimi wymaganiami wypałniony formularz wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, odesłać pocztą na adres ul. Leśna 17, 24-100 Puławy z dopiskiem “oferta na szkolenia dla zesp. ds.rodziny”, drogą elektroniczną na mbyszewska@mops.pulawy.pl bądź faksem nr 81 458 69 79 w terminie do dnia 02.08.2018r. do godz.10:00.