Rodzina 500 plus

Wnioski można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem banków, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP, portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Empatia) lub w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach w Dziale Świadczeń Rodzinnych, w godzinach pracy działu:

poniedziałek 7.30 – 15.00.

wtorek 8.30 – 16.30.

środa 8.30 – 15.00

czwartek 7.30 – 15.00.

piątek 8.30 – 15.00.

Numer telefonu do punktu obsługi interesantów 81 458 69 70

Informacja o terminach składania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2019 / 2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2019 / 2021, będą przyjmowane:

  •  w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pośrednictwem banków, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP, portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Empatia) – od dnia 1 lipca 2019 r.
  •  w przypadku wniosków składanych w formie tradycyjnej (papierowej), od dnia 1 sierpnia 2019 r.