Rodzina 500 plus

Wnioski można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem banków, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP, portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Empatia) lub w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Numer telefonu do punktu obsługi interesantów 81 458 69 70, 81 458 69 71.