Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dane kontaktowe:

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Leśna 17.

Telefon kontaktowy do przewodniczącej: tel./fax 81-458-6978 / kom 503657055
Skład zespołu:
Lp. Imię i nazwisko Funkcja Miejsce Pracy
1 Anna Górzyńska Przewodnicząca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

2 Magdalena Chołody Członek Sąd Rejonowy w Puławach  
3 Maria Chmiel Członek Środowiskowy Dom Samopomocy w Puławach
4 Katarzyna Abramowicz – Piłat
Członek
Prokuratura Rejonowa w Puławach
5
Halina Chołody
Członek
Miejskie Przedszkole Nr 16
6 Beata Dzierżak Członek Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Puławach 
7 Magdalena Jurek – Tokarska Członek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
8 Hanna Kamola Członek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach

9 Katarzyna Koter Członek
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
10 Magdalena Łuka Członek Agape. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
11

Bożena Nakonieczna

Członek Sąd Rejonowy w Puławach
12 Ewa Rejn – Kozak Członek Komenda Powiatowa Policji w Puławach
13 Marta Romańska Członek Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Puławach
14 Elżbieta Szymańska Członek Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach
15 Urszula Zwolska Członek Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach