Ulotki informacyjne

Za pośrednictwem różnych instytucji rozpowszechniane są ulotki informacyjno-edukacyjne zawierające informacje na temat zjawiska przemocy oraz  możliwości uzyskania wsparcia i pomocy dla osób uwikłanych w przemoc.