Grupa wsparcia dla osób doznających przemoc

Grupa Wsparcia dla Kobiet Uwikłanych w Przemoc Domową.

Grupa Wsparcia dla kobiet przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa od 2010 r. Jest ona miejscem, w którym kobiety poprzez dzielenie się własnymi doświdczeniami , nabierają dystansu do swej sytuacji życiowej; uzyskują tu wsparcie emocjonalne oraz empatię. Uczestniczki zdobywają wiedzę odnośnie mechanizmów rządzących przemocą oraz poszerzają świadomość na temat własnych zasobów, obszarów do rozwoju, uczuć i potrzeb. Klientki uczą się zachowań asertywnych i stawiania granic. Dostają szansę na wyjście z roli ofiary.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, psychoedukacyjny, z zastosowaniem elementów metody Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Grupa prowadzona jest przez Panią Bożenę Małek – starszego specjalistę pracy socjalnej oraz trenerkę komunikacji opartej na empatii.

Celami głównymi spotkań w grupie wsparcia są:

  • przywrócenie poczucia bezpieczeństwa i sprawności kobietom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych osób;
  • wyjście z izolacji społecznej, uzyskanie oparcia społecznego;
  • inspiracja do zmiany dotychczasowych wzorców zachowań;
  • przełamanie poczucia stygmatyzacji i osamotnienia;
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami;
  • wypracowanie strategii rozwiązań problemów oraz pożądanych postaw w obliczu doznawanej przemocy;
  • odzyskiwanie wpływu na własne życie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach “Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy”. Odbywają się one 2 razy w miesiącu (w czwartki o godz. 9.00) w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Szczegółowe informacje:

Pani Bożena Małek – prowadząca zajęcia, tel. 81 4586983, MOPS pok. 22.