Kampanie społeczne

Ważny obszar w przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie stanowi profilaktyka i edukacja społeczna.

Kampanie społeczne są narzędziem promowania właściwych idei, postaw i zachowań. Pozwalają uświadamiać społeczeństwu ważne, a często niedostrzegane problemy czy zjawiska społeczne.

Dlatego nie mogło zabraknąć ich w katalogu licznych działań w tym obszarze, realizowanych od kilku lat przez Zespół Interdyscyplinarny, Urząd Miasta w Puławach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.

Adresatami naszych kampanii byli wszyscy mieszkańcy Puław, niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu czy statusu materialnego. Jeśli problem przemocy nie dotyka nas bezpośrednio, to może dotykać osoby z naszego otoczenia: członków rodziny, znajomych, sąsiadów. Od naszej reakcji często może zależeć czyjeś bezpieczeństwo, zdrowie lub życie.

Dotychczas zrealizowane kampanie:

  1. 2013 rok – „Rodzina bez przemocy – pragnienie wszystkich dzieci”

  1. 2017 rok – „Seniorzy wśród nas”