Moje szczęście w Twoich rękach

Zakończenie Kampanii

„Moje szczęście w Twoich rękach”

Kampania „Moje szczęście w Twoich rękach” dobiegła końca. Jej symboliczne zakończenie nastąpiło podczas Puławskiego Biegu Trzeźwościowego w ramach IV Puławskiego Forum Profilaktycznego w dniu 21 września 2019 r. Forum to okazja do wymiany poglądów, doświadczeń w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki i wychowania.

Informacje Puławskie LPU24:

https://lpu24.pl/2019/09/23/kampania-moje-szczescie-w-twoich-rekach-video/

Więcej…

Akcja profilaktyczna wśród rodziców

W ramach kampanii „Moje szczęście w Twoich rękach” zostały przeprowadzone działania profilaktyczne skierowane do rodziców dzieci do 7 roku życia uczęszczających do puławskich placówek oświatowych. Celem tej akcji było zwrócenie uwagi na szkodliwość stosowania kar fizycznych, jednocześnie wskazując na alternatywne sposoby wyznaczania dziecku granic.

Więcej…

Skan listu do rodziców

Szkolenie dla przedstawicieli oświaty

W dniu 23 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Puławach odbyło się szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych z terenu Puław, w ramach lokalnej kampanii społecznej: „Moje szczęście w Twoich rękach”.

Głównym celem spotkania było przekazanie wiedzy w zakresie diagnozowania symptomów wskazujących na doświadczanie przez dziecko przemocy oraz obowiązujących procedur i przepisów prawnych, regulujących problematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prelekcje wygłosili członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zaproszeni goście:
Pani Anna Kilisińska – psycholog terapeuta z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach oraz Pan Maciej Zwolski – psycholog terapeuta z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puławach.

Informacje Puławskie:


Ankieta dla nauczycieli przedszkoli i opiekunów żłobków

Realizatorzy kampanii „Moje szczęście w Twoich rękach” postawili sobie za cel rozpoznanie efektywności istniejącego systemu przeciwdziałania przemocy oraz faktycznych potrzeb w tym zakresie osób pracujących z najmłodszymi dziećmi na terenie naszego miasta.

Wnioski z przeprowadzonych ankiet posłużą planowaniu kolejnych działań i inicjatyw zmierzających do lepszej ochrony osób krzywdzonych w Puławach.

Więcej…


Wywiady z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego

W ramach realizowanej kampanii „Moje szczęście w Twoich rękach” poświęconej problemowi krzywdzenia dzieci zostały nagrane wywiady z członkami Zespołu, emitowane za pośrednictwem lokalnych mediów.

Specjaliści reprezentujący różne instytucje i podmioty wypowiadali się na temat problemu przemocy w rodzinie zwłaszcza wobec dzieci oraz wsparcia instytucjonalnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem w Puławach.

Odcinek 1

https://www.youtube.com/watch?v=QHSPPUuVis8&list=PLTeQJRf49L8_flNYJBLTiXI6VpYPfnnAG&index=1

Odcinek 2

https://www.youtube.com/watch?v=5kSxGwNx3pc&list=PLTeQJRf49L8_flNYJBLTiXI6VpYPfnnAG&index=2

Odcinek 3

https://www.youtube.com/watch?v=_v20WsTmFFk&list=PLTeQJRf49L8_flNYJBLTiXI6VpYPfnnAG&index=3

Odcinek 4

https://www.youtube.com/watch?v=a8rl1CQVxs8&list=PLTeQJRf49L8_flNYJBLTiXI6VpYPfnnAG&index=4

Odcinek 5

https://www.youtube.com/watch?v=lc0IBztDBHc&list=PLTeQJRf49L8_flNYJBLTiXI6VpYPfnnAG&index=5

Odcinek 6

https://www.youtube.com/watch?v=_dqKBtB8ZrA&list=PLTeQJRf49L8_flNYJBLTiXI6VpYPfnnAG&index=6

Odcinek 7

https://www.youtube.com/watch?v=hBC1DnlvDa8&list=PLTeQJRf49L8_flNYJBLTiXI6VpYPfnnAG&index=7


 Inauguracja Kampanii

“Moje szczęście w Twoich rękach”

W dniu 15 września 2018 roku w ramach III Puławskiego Forum Profilaktycznego odbyła się inauguracja kampanii, zainicjowana przez zespół interdyscyplinarny, która zostanie zrealizowana we współpracy z Urzędem Miasta w Puławach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puławach.

Będzie ona poświęcona problemowi krzywdzenia dzieci, zwłaszcza małych, tych które same nie są w stanie zadbać o swoje prawa.

Więcej