Wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc

Puławy, 29-08-2023 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że po przerwie wakacyjnej wznawiamy spotkania z psychologiem w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc”, które będą odbywać się w środy w godz. 17.00-19.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, pok. nr 19.

Harmonogram najbliższych zajęć:

 – 13 i 27 września 2023 r.

– 11 i 25 października 2023 r.

– 8 i 22 listopada 2023 r.

– 6 i 20 grudnia 2023 r.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.


Puławy, 15-06-2021 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że najbliższe zajęcia w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” odbędą się w dniach: 22.06.2021 r., 06.07.2021 r. oraz 20.07.2021 r.
w godz. 16.00 – 18.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. nr 19.

Na kolejne spotkania zapraszamy we wrześniu. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany
w późniejszym terminie.


Puławy, 29-04-2021 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że „Grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc” zaplanowane na 4 maja 2021 r. nie odbędzie się. Najbliższe spotkanie jest zaplanowane na  11 maja 2021 r. w godz. 16.00-18.00.

Aktualny harmonogram spotkań w I półroczu 2021 r.:

11.05.2021

18.05.2021

08.06.2021

22.06.2021


Puławy, 02.11.2020 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” odbywają się w sali przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w każdym spotkaniu może uczestniczyć
nie więcej niż 5 osób z zachowaniem rygoru sanitarnego.

W miesiącu listopadzie 2020 r. spotkania odbędą się w dniach: 3, 10 i 17 listopada 2020 r.
w godzinach 15.15-17.45.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się budowania relacji z bliskimi bez używania agresji, przemocy.

Szczegółowe informacje:
Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok. nr 16.


Puławy 05-10-2020

INFORMACJA

Informujemy, że „Grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc” zaplanowane na 6 października 2020 r. nie odbędzie się.


18 czerwca 2020 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że po okresie zawieszenia spotkań w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” z powodu zagrożenia epidemiologicznego, wznawiamy zajęcia począwszy od dnia 23 czerwca 2020 r.

Spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu we wtorki w godzinach 15.15-17.45
w sali przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1.

Szczegółowe informacje:
Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok.16.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Harmonogram spotkań:

23.06.2020 22.09.2020
30.06.2020 06.10.2020
07.07.2020 20.10.2020
21.07.2020 03.11.2020
04.08.2020 17.11.2020
25.08.2020 01.12.2020
08.09.2020 15.12.2020

 


13 stycznia 2020 r.

Informujemy, że w 2020 r. podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy realizować pomoc psychologiczną dla osób stosujących przemoc w ramach grupowych spotkań. Osobą prowadzącą będzie psycholog – Pan Tomasz Korczyński. Spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu we wtorki w godzinach 15.15-17.45 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się budowania relacji z bliskimi bez używania agresji, przemocy.

Harmonogram spotkań:

14 i 29 stycznia 2020 r.

11 i 25 lutego 2020 r.

10 i 24 marca 2020 r.

7 i 21 kwietnia 2020 r.

5 i 19 maja 2020 r.

2 i 16 czerwca 2020 r.


Grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc

Informujemy, że w 2019 r. kontynuowana jest pomoc psychologiczna dla osób stosujących przemoc w ramach grupowych spotkań prowadzonych przez psychologa – Pana Tomasza Korczyńskiego. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu (wtorki o godz. 15.15) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Leśnej 17, pokój 14.

 

Szczegółowe informacje:
Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

tel. 81 4586978 lub 503 657 055, MOPS pok.16.