Aktualności

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 8 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.


KAMPANIA SPOŁECZNA „PUŁAWY DLA RODZINY”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach włączył się w kampanię społeczną „Puławy dla Rodziny” organizowaną przez Urząd Miasta Puławy w związku z przypadającym 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny. Chcąc sprawić radość mamom i dzieciom z rodzin dotkniętych problemem przemocy rozdaliśmy 60 voucherów do kina, których zakup sfinansował Urząd Miasta Puławy. Mogą być one wykorzystane na dowolny seans filmowy.


KONFERENCJA SZKOLENIOWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC MŁODZIEŻY

W dniu 12 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Puławy odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Puławach, poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy wobec młodzieży. Wykłady wygłosiły specjalistki z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ – Pani Maja Kuźmicz na temat: „Wspieranie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych” oraz Pani Agnieszka Olszewska Dąbrowska na temat: „Prawne aspekty ingerencji sądu rodzinnego w przypadku naruszenia dobra dziecka”.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

https://lpu24.pl/2022/05/12/przemoc-wsrod-mlodziezy-konferencja-w-um/

 


BIEG ZIELONYCH SZNUROWADEŁ

W dniu 13.03.2022 r. przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach uczestniczyli w „Biegu Zielonych Sznurowadeł” – wydarzeniu zorganizowanym przez Fundację BezMiar, dofinansowanym przez Urząd Miasta Puławy. Celem imprezy było zebranie funduszy na zakup kamizelki drenażowej dla chorej na mukowiscydozę Zuzi. Bieg odbywał się pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego tradycyjnie przygotowali stanowisko z materiałami edukacyjnymi i gadżetami promując w ten sposób działalność Zespołu wśród społeczności lokalnej.


HARMONOGRAM SPOTKAŃ

W RAMACH WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że spotkania z psychologiem – Panią Agatą Maciąg odbywają się w środy w godzinach 17.00 – 19.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ul. Leśna 17, pokój nr 19 w następujących terminach:

09.02.2022 27.04.2022
23.02.2022 11.05.2022
02.03.2022 25.05.2022
16.03.2022 08.06.2022
30.03.2022 22.06.2022
13.04.2022  

SZLACHETNA PACZKA 2021

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy wspólnie uczestniczyli w tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki”.
Pomoc otrzymała rodzina, będąca w polu zainteresowania obu zespołów.


UDZIAŁ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W NORDIKIADZIE

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyli w Nordikiadzie zorganizowanej przez Fundację BezMiar. Wydarzenie miało miejsce 6 listopada 2021 r. Poza stoiskiem z materiałami edukacyjnymi i gadżetami, przedstawiciele ZI wzięli udział w rajdzie z kijami promując w ten sposób ideę zdrowego stylu życia i rodziny bez przemocy.

 


UDZIAŁ ZI W POSIEDZENIU KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA,

RODZINY I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

W dniu 22.09.2021 r. przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wzięli udział w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego w Urzędzie Miasta Puławy. Przewodnicząca Zespołu Pani Katarzyna Koter zaprezentowała działalność ZI w latach 2019-2020, a następnie przedstawiciele ZI udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Komisji. Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Komisji – Pani Marzanna Pakuła podziękowała za trud włożony w pracę na rzecz społeczności lokalnej.


V PUŁAWSKIE FORUM PROFILAKTYCZNE

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Puławach jak co roku biorą udział w wydarzeniach Forum Profilaktycznego organizowanego przez Fundację BezMiar i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisując się tym samym w ideę promocji zdrowego, trzeźwego stylu życia bez przemocy.

 


19-05-2021

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy Nr A/83/21 z dnia 11 maja 2021 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach. W dniu 19 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta Puławy odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zespołu, którego głównym celem było dokonanie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy  oraz członkowie Zespołu w składzie:

1) Katarzyna Abramowicz-Piłat
2) Aleksandra Chadaj
3) Maria Chmiel
4) Magdalena Chołody
5) Marcin Gorgol
6) Magdalena Jurek-Tokarska
7) Hanna Kamola
8) Katarzyna Koter
9) Magdalena Łuka
10) Bożena Nakonieczna
11) Ewa Rejn-Kozak
12) Elżbieta Szymańska
13) Ilona Wrótniak-Terlecka
14) Urszula Zwolska

W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach została pani Katarzyna Koter, natomiast  wiceprzewodniczącym Zespołu została pani Aleksandra Chadaj.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej.


21-04-2021 r.

Zakończenie 5 – letniej kadencji

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach

W dniu 20 kwietnia 2021 r. w odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego kończące 5-letnią kadencję. W spotkaniu oprócz członków Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy: Kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Pani Agnieszka Zamojska oraz Z-ca Kierownika – Pani Edyta Tokarczyk, jak również Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach – Pani Beata Wagner.

Podczas spotkania Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach – Pani Anna Górzyńska zaprezentowała działalność Zespołu na przestrzeni pięciu lat. Zaproszeni goście podziękowali za pracę i trud włożone w realizację zadań z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście.


Puławy 12-01-2021

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 20 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w formule zdalnej.


Puławy 12-11-2020

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 18 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w formule zdalnej.


Puławy, 02.11.2020 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” odbywają się w sali przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne w każdym spotkaniu może uczestniczyć
nie więcej niż 5 osób z zachowaniem rygoru sanitarnego.

W miesiącu listopadzie 2020 r. spotkania odbędą się w dniach: 3, 10 i 17 listopada 2020 r.
w godzinach 15.15-17.45.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się budowania relacji z bliskimi bez używania agresji, przemocy.

Szczegółowe informacje:
Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok. nr 16.


“FORUM TRZEŹWOŚCI – W DBAŁOŚCI O CZŁOWIEKA”

W dniu 3 października 2020 roku w naszym mieście odbyło się „Forum Trzeźwości – w dbałości o człowieka”, zorganizowane przez Fundację BezMiar i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym punktem tegorocznego spotkania był marsz nordic-walking, na który uczestnicy wyruszyli ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Puławach. Gościem specjalnym imprezy była Mariola Pasikowska, laureatka wielu imprez nordic-walking, instruktorka i trenerka, która poprowadziła rozgrzewkę i jedną z grup na trasie marszu.

Wydarzenie promujące zdrowy styl życia oraz ideę trzeźwości wśród mieszkańców Puław stało się również okazją do zaprezentowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Puławach. Członkowie Zespołu przygotowali stoisko z materiałami edukacyjnymi i profilaktycznymi, jednocześnie uczestnicząc
w imprezie dającej możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki.

 


Puławy 05-10-2020

INFORMACJA

Informujemy, że „Grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc” zaplanowane na 6 października 2020 r. nie odbędzie się.


Puławy 31-08-2020

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 9 września 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64


18 czerwca 2020 r.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że po okresie zawieszenia spotkań w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” z powodu zagrożenia epidemiologicznego, wznawiamy zajęcia począwszy od dnia 23 czerwca 2020 r.

Spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu we wtorki w godzinach 15.15-17.45
w sali przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1.

Szczegółowe informacje:
Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok.16.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Harmonogram spotkań:

23.06.2020 22.09.2020
30.06.2020 06.10.2020
07.07.2020 20.10.2020
21.07.2020 03.11.2020
04.08.2020 17.11.2020
25.08.2020 01.12.2020
08.09.2020 15.12.2020