Konsultacje pedagogiczne

Konsultacje pedagogiczne są formą kontaktu rodzica z pedagogiem. Mają na celu wspólnie wypracowanie rozwiązań zmierzających do poprawy stosunków między rodzicami i dziećmi oraz zapobieganie występowaniu trudności wychowawczych. Podczas spotkań rodzice poszerzają wiedzę na temat rozwoju dziecka i określonych mechanizmów jego postępowania.

Konsultacje odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku we wszystkie dni, prócz środy w godzinach 10.00-13.00.

Dane kontaktowe:
Anna Bernat, pokój nr 12
tel. 81 458-69-80, e-mail: anna.bernat@mops.pulawy.pl