Warsztaty i szkolenia

Zespół ds. Rodziny zaplanował przeprowadzenie w tym roku trzech szkoleń dla rodziców w ramach realizacji ,,Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Puławy na lata 2018-2020”. Każde skierowane jest do grupy 10 osób.

Pierwsze szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w internecie się odbyło w dniach 25-26. 09.2019r. , a jego celem było uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem ze współczesnych mediów zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Uczestnicy poznali zagadnienia takie jak: cyberprzemoc, cyberstalking, hejt, phishing, sexting i grooming. Szkolenie było okazją do rozszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń. Zakończyło się wręczeniem zaświadczeń dla uczestników.

Na 16-17.10.2019 r. zaplanowane zostało szkolenie pt. ,,Bliskość niejedno ma imię”. Jego tematyka dotyczy istoty budowania więzi w rodzinie.

Ostatnie z zaplanowanych w tym roku szkoleń nosić będzie tytuł ,,O pornografii” i dotykać będzie ważnego tematu skutków oddziaływania treści pornograficznych na dziecko i jego rozwój. Odbędzie się ono w dniach 6-7.11.2019 r.

Szkolenia odbywają się w szkole językowej ,,Perfect Lingua” ul. Sosnowa 17, Puławy. Prowadzi je Pani Magdalena Jagiełło.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z koordynatorem Zespołu ds. Rodziny (tel. 81 458 69 80) lub asystentami rodziny (tel. 81 458 69 76).