Grupa wsparcia dla rodziców

 Grupa wsparcia dla rodziców

“Świadome rodzicielstwo – dobre praktyki”

Zespół ds. Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oferuje dla wszystkich zainteresowanych udział w grupie wsparcia “Świadome rodzicielstwo – dobre praktyki”. Grupa wsparcia została powołana w celu wzajemnej pomocy osób, które mają podobne problemy związane z wychowywaniem dzieci. Grupa ma charakter otwarty na nowych uczestników. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, przez co najmniej 2 godziny. Ideą powołania grupy jest zrealizowanie zasady, że nikt nie zrozumie lepiej rodzica aniżeli inny rodzic.

Wśród zamierzonych efektów działań w ramach grupy wsparcia należy wymienić rozwók kompetencji wychowawczych, dzielenie się własnymi doświadczeniami, emocjami, poszukiwanie nowych rozwiązań codziennych problemów, odczuwanie bezpieczeństwa i zrozumienia wśród członków grupy, integracja środowiska rodzin.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w co drugi piątek każdego miesiąca w godzinach od 9.00 do 11.00 w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ulicy Kołłątaja 64.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:

W okresie wakacyjnym spotkania nie odbywają się. Wznowienie spotkań nastąpi od września.

Kontakt:

Ewa Targońska i Katarzyna Kobiałka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

ul. Leśna 17

tel.: 81 458 69 80