Świetlica środowiskowa Dla Dzieci Romskich – kontynuacja

Miasto Puławy w ramach realizacji zadania planuje prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pochodzenia romskiego w 2019 r. jako kontynuację działań z roku 2017 oraz 2018. Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Celem projektu jest edukacja, aktywizacja i integracja dzieci romskich. Od maja 2017 r. świetlica środowiskowa  funkcjonuje  jako  placówka wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i jej wsparcie kierowane jest  zarówno do społeczności polskiej jak i romskiej.

W ramach zadania Programu zaplanowane  zajęcia edukacyjne dla 12 dzieci romskich, które będą prowadzone w okresie 7 miesięcy  od  1 czerwca do  31 grudnia 2019 r.  średnio 3  lub 4 razy w tygodniu łącznie z sobotami, (w czasie, gdy nie odbywają się zajęcia  z dziećmi polskimi), od 53 do 58 godzin zegarowych miesięcznie, tj. ok 400 godzin w okresie 7 m-cy. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych w wynajętych pomieszczeniach, które użytkuje Ochotnicza Straż Pożarna przy ul. Włostowickiej 34, 24-100 Puławy.

Zajęcia dla dzieci romskich prowadzone w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” umożliwią przeprowadzanie zajęć edukacyjnych m.in. w zakresie tolerancji, poszanowania kultury i praw innych narodowości, zapoznanie z obyczajami i zwyczajami oraz historią kraju Poprzez edukację dzieci romskich będzie istniała możliwość kontaktu z rodzicami dzieci, możliwość integrowania ich we wspólnych spotkaniach, jednocześnie przybliżenia kultury polskiej, wpływania na załagodzenie istniejącego konfliktu między społecznością polską i romską. Wartością dodaną projektu będzie próba łagodzenia konfliktu między społecznością polską i romską na terenie Puław. Zadaniem  projektu jest podniesienie poziomu edukacji dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego, przełamanie niechęci szkolnej i wyrównanie braków edukacyjnych oraz wspomaganie rozwoju uczestników.

 


Wspomnienia z wakacji…


Wakacje za nami… Dla uczestników projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” rozpoczął się czas szkolnych obowiązków i codziennej pracy. Jednak na długo pozostaną w pamięci dzieci ich liczne letnie wyjazdy, te bliższe i dalsze. Wycieczki organizowane były głównie w ciekawe miejsca okolic Puław, lecz nie tylko. Relacje z wyjazdów do Farmy Iluzji, do Janowca, do stadniny w Leokadiowie oraz do Muzeum Torebek i Misiów w Bochotnicy zamieścilśmy wcześniej.

Kolejnym punktem wakacyjnego planu wyjazdów była wycieczka do Kazimierza Dolnego. W dniu 22.08.2019 r. dzieci wraz z wychowawcą zwiedzili tam nowootwartą wystawę klocków Lego, a także Muzeum Sztuki Złotniczej.

29.08.2019 r. miała miejsce wizyta w Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu. Właściciel Pan Józef Majewski zaprezentował swoją nietypową kolekcję sprzętów. Dzieci miały okazję nie tylko zobaczyć zabawne i wymyślne konstrukcje bicyklów, ale też spróbować własnych sił podczas przejażdżki na nich. Zwieńczeniem wyjazdu był pokaz pracy w kuźni w wykonaniu gospodarza oraz umożliwienie dzieciom własnoręcznego wykuwania w metalu.

Zwieńczeniem okresu wakacji była wycieczka do Magicznych Ogrodów w dniu 30.08.2019 r. Wśród postaci z baśniowego świata- Wróżek, Bulwiaków, Robanków i Mordoli dzieci spędziły miło czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknej przyrody. I choć pogoda tego dnia była kapryśna atrakcji nie brakowało. W trakcie trwającego w parku Festiwalu Golden Fest zaprezentowane zostały występy artystów z całego świata, w tym akrobatów, zespołów tanecznych, wokalistów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udane wyjazdy i wspólną zabawę. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zamieszczonej powyżej.


Wizyta w Muzeum Torebek i Misiów w Bochotnicy

W dniu 09.08.2019 r. dzieci uczestniczące w projekcie „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” wybrały się do mieszczącego się w Bochotnicy koło Kazmierza Dolnego Muzeum Torebek i Misiów. Właścicielka przedstawiła dzieciom eksponaty z różnych stron świata. W zbiorach kolekcji znalazł się miś, którym bawiono się 100 lat temu, a także Miś Maluszek liczący zaledwie 2 cm wzrostu. Dzieci miały okazję udziału w warsztatach pisania gęsim piórem, co było dla nich nowym, ciekawym doświadczeniem.


Wyjazd do stadniny Bajka w Leokadiowie

02.08.2019 r. uczestnicy projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” wraz z wychowawcą odwiedzili stadninę koni Bajka w Leokadiowie. Wyjazd był okazją do zapoznania się z działalnością stajni oraz przebywającymi tam zwierzętami i ich zwyczajami. Warszaty, w których brały udział dzieci związane były z przygotowaniem konia do jazdy. Największą atrakcją były niewątpliwie przejażdżki konne wierzchem, z których skorzystali wszyscy uczestnicy wyjazdu. Na zakończenie odbyło się ognisko z wspólnym pieczeniem kiełbasek.


Poszukiwanie skarbów w Janowcu

Dnia 31 lipca 2019 r. uczestnicy projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich” oraz dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego wzięli udział w wyprawie do Janowca, gdzie mieli za zadanie odnaleźć ukryty na zamku skarb podążając tropem pozostawionych w parku wskazówek. Mali odkrywcy z zapałem rozwiązywali kolejne zagadki prowadzące do szyfru skrzyni Czarnej Damy. Wyjazd miał charakter integracyjny, a uczestnicy oprócz dobrej zabawy, mogli kształtować swoją orientację w terenie oraz uczyć się współdziałania w grupie i komunikacji. Poznali również legendę związaną z zamkiem i zwiedzili jego ruiny, Dworek z Moniak oraz spichlerz z Podlodowa znajdujący się na terenie parku.


Puławy, dnia 26.07.2019r.

WYCIECZKA DO ,,FARMY ILUZJI”

W dniu 19.07.2019 r. odbyła się wycieczka organizowana do parku rozrywki ,,Farma Iluzji” we wsi Mościska koło Woli Życkiej, w której udział wzięły dzieci uczestniczące w projektu Świetlica dla dzieci romskich-kontynuacja oraz rodzice. Uczestnicy wyjazdu na kilka godzin przenieśli się w niesamowity świat magicznych przeżyć, gdzie poprzez zabawę i wypoczynek na świeżym powietrzu zgłębiali tajniki nauki i iluzji. Spośród kilkudziesięciu atrakcji parku wymienić warto: latającą chatę tajemnic, głowę na talerzu, lewitujący kran, meble olbrzyma, tunel zapomnienia, labirynt luster oraz pokój Amesa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom za udany wyjazd i wspólną zabawę. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zamieszczonej poniżej.


Puławy, 2019-06-03

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE PROJEKT

,,Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich”

W dniu 31.05.2019r. w Placówce Wsparcia Dziennego ,,Aktywatorium” przy ul. Włostowickiej 36 odbyło się spotkanie otwierające tegoroczną edycję projektu ,,Świetlica środowiskowa dla dzieci romskich”. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Ośrodka, zaproszeni goście oraz beneficjenci projektu.

W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja zawierająca działania projektowe
z poprzednich lat oraz założenia tegorocznej edycji projektu, co stanowiło inspirację do rozmowy w gronie przybyłych osób. Przeprowadzony został końcowy etap rekrutacji uczestników. Projekt zakłada udział w zajęciach świetlicy 12 dzieci romskich w wieku od 5 do 12 lat. Zajęcia odbywać się będą w okresie od czerwca do grudnia 2019.