Pracownicy

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Beata Wagner

DYREKTOR

27

458-62-01

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Borzuta Magdalena

Kierownik Działu

36

458-62-04

Chadaj Aleksandra

pracownik socjalny

33

458-69-91

Cieślak Elżbieta

starszy specjalista pracy socjalnej

33

458-69-91

Dajnowska Mirosława

starszy pracownik socjalny

22

458-69-83

Jurek – Urlich Karolina

starszy pracownik socjalny

25

458-69-86

Kawęcka Małgorzata

specjalista pracy socjalnej

22

458-69-83

Kłodawska Grażyna

specjalista pracy socjalnej

33

458-69-91

Kołodziej -Duro Monika

specjalista pracy socjalnej

24

458-69-85

Koter Katarzyna

starszy specjalista pracy socjalnej

32

458-69-90

Krajewska Katarzyna

specjalista pracy socjalnej

34

458-69-92

Lipczyńska Renata

specjalista pracy socjalnej

22

458-69-83

Małek Bożena

starszy specjalista pracy socjalnej

31

458-69-89

Matysiak Agnieszka

specjalista pracy socjalnej

35

458-69-93

Miazga Urszula

specjalista pracy socjalnej

32

458-69-90

Mroczek-Chabora Karolina

starszy pracownik socjalny

25

458-69-86

Polak Edyta

specjalista pracy socjalnej

33

458-69-91

Pyszczak Zbigniew

specjalista pracy socjalnej

29

458-69-87

Rybka Katarzyna

specjalista pracy socjalnej

34

458-69-92

Stopa Iwona

starszy pracownik socjalny

33

458-69-91

Sykut Ilona

specjalista pracy socjalnej

32

458-69-90

Szot Iwona

specjalista pracy socjalnej

24

458-69-85

Targońska Monika

specjalista pracy socjalnej

35

458-69-93

Węglińska Jolanta

specjalista pracy socjalnej

24

458-69-85

Zalewska Zofia

specjalista pracy socjalnej

29

458-69-87

Zaręba Iga

specjalista pracy socjalnej

35

458-69-93

Zielińska Celina

starszy pracownik socjalny

30

458-69-88

 

 

 

DZIAŁ INTEGRACJI I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

Magdalena Beda

p.o.Kierownika Działu

14

458-62-07

Byszewska Magdalena

inspektor

17

458-69-79

Górzyńska Anna

starszy specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

16

458-69-78

Nowak Mariola

referent

16

458-69-78

Klub Integracji Społecznej

Turlewicz Marlena

Kierownik KIS

17

458-69-79

Danilczuk Agnieszka

starszy specjalista pracy socjalnej

17

458-69-79

Dudzińska Małgorzata

psycholog

11

458-69-81

Zespół ds. Rodziny

Kobiałka Katarzyna

koordynator

13

458-69-80

Ewa Targońska

psycholog

12

458-69-80

Czuba Angelika

asystent rodziny

15

458-69-76

Jaroszyńska Karolina

asystent rodziny

15

458-69-76

Małgorzata Piech

asystent rodziny

15

458-69-76

Ulanowska Elżbieta

asystent rodziny

15

458-69-76

Bernat Anna

młodszy wychowawca

13

458-69-76

DZIAŁ OBSŁUGI UDZIELONEJ POMOCY

Gąsior Remigiusz

Kierownik Działu

20

458-62-05

Bargiel Magdalena

starszy inspektor

21

458-69-82

Bojarszczuk Marlena

podinspektor

23

458-69-84

Kubala Bożena

starszy inspektor

23

458-69-84

Popis Anna

referent

23

458-69-84

Wolszczak Łukasz

inspektor

23

458-69-84

Wydrzyńska – Słowik Anna

starszy inspektor

21

458-69-82

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-FINANSOWY

Kuflewska Agnieszka

Kierownik Działu – Główny Księgowy

26

458-62-02

Matras Katarzyna

Zastępca Kierownika Działu

28

458-62-03

Bochra Paweł

starszy referent                                                     Sekretariat

29

458-69-78

Grzęda Aneta

referent                                                                   Sekretariat

29

458-62-01

Jabłońska Anna

starszy inspektor

10

458-69-77

Korpysa Marta

starszy inspektor

7

458-69-75

Król Marta

inspektor

7

458-69-75

Rutkowska Maria

starszy inspektor

10

458-69-77

Barańska Beata

podinspektor

7

458-69-75

Jurek – Tokarska Magdalena

Radca prawny

8

458-62-08

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Spiżewski Piotr

Kierownik Działu

6

458-62-06

Drąg Aleksandra

podinspektor

5

458-69-73

Dzierżak Monika

starszy referent

4

458-69-74

Dzięglewska Ewelina

referent

1

458-69-70

Matras Magdalena

starszy referent

1

458-69-70

Piotrowska Dorota

podinspektor

3

458-69-72

Witkowska-Walencik Justyna

inspektor

5

458-69-73

Woszczyk – Olesiewicz Izabela

starszy referent

4

458-69-74

Wójtowicz Magdalena

starszy inspektor

3

458-69-72

Maik Anna

inspektor

4

458-69-74