19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci został ustanowiony w 2001 roku przez szwajcarską fundację „Światowy szczyt kobiet”. Od tego czasu do wspólnych obchodów tego Dnia przyłączyło się ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata. W ten sposób utworzono międzynarodową koalicję, która organizuje akcje, formułuje postulaty i rekomendacje dotyczące praw dzieci do rządów swoich krajów. W Polsce od 2012 organizacją koalicji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Wszelkie inicjatywy mające na celu lepszą ochronę dzieci przed krzywdzeniem są potrzebne   i znajdują uzasadnienie. Wciąż bowiem w naszym kraju mają miejsce przypadki krzywdzenia dzieci. Wielu rodziców nadal uważa, że bicie, wyzywanie, poniżanie, straszenie pozwoli wychować dziecko na „porządnego człowieka”. W rzeczywistości doznawanie przemocy ze strony najbliższych jest jednym z najbardziej trudnych i bolesnych doświadczeń, jest traumą okaleczającą psychikę.  Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia.

Każda przemoc zostawia ślady. Nie wszystkie widać gołym okiem…

Dzieci zazwyczaj pozostają w całkowitej zależności od osób je krzywdzących, mają  bardzo ograniczoną możliwość upomnienia się o swoje prawa, obrony przed krzywdzeniem. Pamiętajmy, że zapobieganie przemocy wobec dzieci to zadanie nie tylko instytucji i organów do tego powołanych, ale całego społeczeństwa, każdego z nas. To nie oznacza, że musisz bezpośrednio angażować się w rozwiązywanie trudnej sytuacji dziecka. Jednak zauważenie że dzieje się coś niepokojącego i zareagowanie na to jest warunkiem uzyskania przez nie pomocy.

Nie bądź obojętny na krzywdzenie dzieci!

Nie czekaj, aż będzie za późno!

Od razu zareaguj!

 

Gdzie zgłosić przemoc wobec dzieci:

  • Policja – 112;
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 22 668-70-00;
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka – 22 626 94 19;
  • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100;
  • Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111;
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 (całodobowy);
  • Najbliższy ośrodek pomocy społecznej;
  • Można wysłać (także anonimowo) list do najbliższego sądu czy prokuratury z dokładnym opisem sytuacji.