19 listopada – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

Niech ten dzień stanie się momentem szczególnej refleksji nad tym, jak każdy z nas chroni dzieci przed krzywdzeniem…..

Trzeba pamiętać, że przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę.  Następstwem przemocy w dzieciństwie mogą być zaburzenia osobowości, nerwice, psychozy, uzależnienia.

Każda przemoc zostawia ślady. Nie wszystkie widać je gołym okiem…

Na pewno pragniemy wychować nasze pociechy na porządnych, dobrych ludzi, którzy będą dawać sobie radę w tym trudnym i nie zawsze przyjaznym świecie oraz darzyć nas szacunkiem.

Pytanie, czy zawsze ten cel próbujemy osiągnąć właściwymi metodami? Czy z miłością i szacunkiem wyznaczamy dziecku granice?

Czy masz świadomość, że:

Jeśli krytykujesz dziecko, uczysz je potępiania…

Jeśli traktujesz dziecko wrogo, uczysz je agresji…

Kiedy wzbudzasz w nim strach, staje się lękliwe…

Kiedy wyśmiewasz dziecko, uczy się nieśmiałości…

Kiedy je zawstydzasz, traci pewność siebie…

Drodzy rodzice !

Gdy zachęcacie dziecko do działania, uczycie je wiary w siebie😊

Gdy chwalicie dziecko, uczycie wdzięczności😊

Gdy akceptujecie dziecko, uczycie jak kochać😊

Gdy dajecie dziecku poczucie bezpieczeństwa uczy się ufności😊

Gdy traktujecie dziecko z uwagą i troską, uczy się szacunku😊

Bycie rodzicem to jedna z najpiękniejszych, ale także najtrudniejszych ról życiowych.

Życzymy Państwu, aby budowanie pozytywnej więzi z Waszym dzieckiem – bez używania przemocy, dostarczało Wam dużo radości i satysfakcji😊

Szczęście Twojego dziecka jest w Twoich rękach!!!