2 października- Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, ustanowiony 8 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem inicjatywy jest szerzenie idei życia bez przemocy oraz upowszechnianie tolerancji międzyludzkiej.

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby najbliższej, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.