• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

INFORMACJA W SPRAWIE NOWYCH ZASAD USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U.2023 poz. 1429)  informuje, że od dnia 01.01.2024 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego i  specjalnego zasiłku opiekuńczego  oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zakresie prawa do zasiłku dla opiekuna w związku z wprowadzeniem nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych tj. świadczenia wspierającego. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadziła istotne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawiePrzeczytaj całość…

Wykłady dla osób 65+

W dniu 19 września 2023 r. rozpoczął się cykl prelekcji dla osób 65+ na temat przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz możliwości uzyskania wsparcia. Jako pierwsi wsparcie edukacyjne otrzymali uczestnicy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach oraz uczestnicy Klubu Integracji Społecznej. Drugą grupę stanowili natomiast uczestnicy Klubu Seniora działającego w strukturze organizacyjnej MOPS w Puławach. Prelekcje prowadził Pan Ireneusz Siudem – doświadczony psycholog, psychoterapeuta, naukowiec. Autor wielu publikacji naukowych, programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, w tym uzależnieniom i przemocy. Nasz wykładowca w niezwykle przystępny, obrazowy sposób mówił o problemie przemocy, jego istocie, formach, mechanizmach. MówiłPrzeczytaj całość…

POWOŁANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W PUŁAWACH

W związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne zostały wygaszone. Zarządzeniem Nr A/166/2023 z dnia 15 września 2023 r. Prezydent Miasta Puławy – Pan Paweł Maj powołał Zespół Interdyscyplinarny w Puławach w nowym składzie: Aleksandra Chadaj Dorota Daniłoś-Sobczak Monika Dzido Henryka Gadzina Katarzyna Koter Małgorzata Kotyło Magdalena Łuka Elżbieta Szymańska Alicja Ziółkowska Urszula Zwolska Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zespołu odbyło się w dniu 21 września 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy. Głównym jego celem było dokonanie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w Puławach została Pani Katarzyna Koter,Przeczytaj całość…

NORDIKIADA 2023

W ubiegłą sobotę przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach tradycyjnie uczestniczyli w cyklicznym wydarzeniu Nordikiada 2023. Organizatorem puławskiej części Nordikiady była Fundacja BezMiar przy współpracy Urzędu Miasta Puławy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego przygotowali stanowisko z materiałami edukacyjnymi i gadżetami, promując w ten sposób działalność Zespołu wśród społeczności lokalnej. W ramach tegorocznego Forum Profilaktycznego odbyła się również konferencja pn. „Krok w dobrą stronę”, której tematem była szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia dzieci i młodzieży. Tematyka spotkania wpisała się w działalność zespołu interdyscyplinarnego, wobec czego nie mogło na nim zabraknąć członkiń Zespołu.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży było tematem konferencji, która odbyła się w Urzędzie Miasta Puławy w dniu 12 września 2023 r. Organizatorem konferencji był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach, a jej adresatami pracownicy pomocy społecznej, pedagodzy, psychologowie, kuratorzy sądowi, pracownicy ochrony zdrowia i policji. Specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracujący z dziećmi i młodzieżą –  dr Beata Bocian-Waszkiewicz,  Pani Katarzyna Wodyńska oraz  dr Marek Mudant wygłosili trzy prelekcje: „Jak w świetle współczesnych zagrożeń budować bezpieczne otoczenie nastolatka?” „Jestem ale nie chcę być – depresja i tendencje samobójcze u dzieci i młodzieży.” „Diagnozowanie problemuPrzeczytaj całość…

Dobrostan psychiczny i jego rola w życiu młodego człowieka

Nowy rok szkolny to wyzwanie nie tylko dla rodziców, ale też i dzieci. Codzienne obowiązki, uczestnictwo w lekcjach i szereg nowych przedmiotów to aspekty, przez które u najmłodszych może pojawić się uczucie stresu, niepokoju. Co robić, aby wytężona praca przez  dziesięć miesięcy roku szkolnego nie zachwiała dobrostanu psychicznego? Warto przyjrzeć się swojemu trybowi życia, zatrzymać się na chwilę i  zastanowić się czy ja potrafię zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że co piąty nastolatek na świecie ma problemy psychiczne bądź behawioralne, a początek ponad połowy wszystkich zaburzeń psychicznych ma miejsce w okresie dojrzewania. W Polsce wciąż przybywaPrzeczytaj całość…

Zapraszamy do udziału w grupach wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera i choroby otępienne

Zapraszamy do udziału w grupach wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera i choroby otępienne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, które są prowadzone w ramach Projektu „Siła jest w nas”. Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora Projektu – P. Anny Górzyńskiej, tel. 81 458 67 70. Serdecznie zapraszamy.