Archiwum autora: pbochra

Klub Integracji Społecznej

Od lutego 2020 r. rozpoczęły się zajęcia w podstawowej edycji Klubu Integracji Społecznej. Uczestnicy KIS w roku 2020 będą korzystać z zajęć integracji społecznej w postaci zajęć dydaktycznych  – treningów kompetencji społecznych, szkoleń z zakresu motywacji, gospodarowania czasem, godzenia życia rodzinnego i zawodowego itp. Od czerwca 2020r. osoby  zarejestrowane w PUP będą realizowały prace społecznie użyteczne w instytucjach miejskich zaś wszyscy będą mieć możliwość korzystania z porad doradczych doradców zawodowych. W drugiej połowie roku rozpoczną się zajęcia grupy wsparcia.  Szczegółowy harmonogram wsparcia znajduje się w zakładce harmonogramy. Od marca 2020 r. rozpoczynają się zajęcia dla osób powracających do wsparcia KIS.Przeczytaj całość…

Rekrutacja – Podinspektor

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Podinspektor w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64. Więcej informacji w zakładce Praca w MOPS.

Rekrutacja – Referent

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17. Więcej informacji w zakładce Praca w MOPS.

Rekrutacja – Archiwista

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Archiwista w Dziale Organizacyjno – Kadrowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17. Więcej informacji w zakładce Praca w MOPS.

Rekrutacja – Podinspektor

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Podinspektor w Dziale Organizacyjno – Kadrowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17. Więcej informacji w zakładce Praca w MOPS.

REKRUTACJA – INSPEKTOR

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Inspektor w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17. Więcej informacji w zakładce Praca w MOPS.

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.