Archiwum autora: pbochra

Rekrutacja Animator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Animator. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.

Dzień otwarty Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w Dniu Otwartym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach. Składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie naszym  partnerom – Puławskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa, Pani Irenie Pilaszewskiej – reżyserowi i pomysłodawcy Teatru Retro oraz aktorom Teatru Retro, Panu Zbigniewowi Śliwińskiemu – Dyrektorowi Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, Pani Joannie Stadler – kierownikowi Zakładu Aktywności Zawodowej, Fundacji „ Obok nas”, oraz wszystkim, którzy wspierali nas w organizacji i przygotowaniu Dnia Otwartego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach. Serdeczne podziękowania   Relacja z wydarzenia    

Rekrutacja Pedagog / Wychowawca

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Pedagog / Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego “Aktywatorium”. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.

Dzień Otwarty Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach w piątek 27 września 2019 r. Bogaty program skierowany do przedstawicieli instytucji, społeczności lokalnej, a  w szczególności do Seniorów zachęca do wspólnego spędzenia czasu. Zapraszamy i zachęcamy do udziału. Program 12.00 – 13.30 – wykłady /prelekcje Interwencja Kryzysowa – Pani Beata Puszyńska psycholog z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie; Wsparcie Osób Starszych – Pani Anna Walczak- Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie; Telefon zaufania – Pani Hanna Malik – Kiraga psycholog z Puławskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego. 14.00 – 15.30 Spektakl Teatru Retro POK „ Dom Chemika”. 16.00Przeczytaj całość…

Opieka wytchnieniowa

Jeżeli opiekujesz się osobą niepełnosprawną, niesamodzielną, wymagającą całodobowej opieki, Twojej troski i zaangażowania chcemy Cię wesprzeć w codziennych trudach. Dzięki środkom  pochodzącym z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i środkom gminy Miasta Puławy od miesiąca września 2019 r. wprowadzamy na terenie miasta nowy program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. Program skierowany jest do opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania w wymiarze do 240 godzin jest bezpłatna. Zachęcamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z Zespołu Usług i Pomocy Instytucjonalnej. Więcej…

Rekrutacja Psychoterapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.  

Szkolenia i warsztaty dla społeczności romskiej

W ramach projektu „Warsztaty dla społeczności romskiej w Puławach” realizujemy m.in.  szkolenia zawodowe, które są pierwszym krokiem do zdobycia kwalifikacji zawodowych, a następnie podjęcia próby odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Sześć  kobiet  uczestniczy w szkoleniu krawieckim na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, a także korzysta z instruktażu krawieckiego. Nasze uczestniczki już samodzielnie szyją spódnice.