Archiwum autora: pbochra

KONFERENCJA SZKOLENIOWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC MŁODZIEŻY

W dniu 12 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Puławy odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach, poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy wobec młodzieży. Wykłady wygłosiły specjalistki z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ – Pani Maja Kuźmicz na temat: „Wspieranie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych” oraz Pani Agnieszka Olszewska Dąbrowska na temat: „Prawne aspekty ingerencji sądu rodzinnego w przypadku naruszenia dobra dziecka”. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. https://lpu24.pl/2022/05/12/przemoc-wsrod-mlodziezy-konferencja-w-um/  

UDZIAŁ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH W KAMPANII: „PUŁAWY DLA RODZINY” – 2022.

W związku z Międzynarodowym Dniem Rodziny przypadającym 15 maja i prowadzoną kampanią Puławy dla Rodziny pod patronatem Urzędu Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach organizuje wykład tematyczny pod nazwą „Uzależnienia od mediów cyfrowych – nowe zjawisko”. Wykład skierowany jest dla 50  osób – rodziców dzieci, zamieszkałych w mieście Puławy, odbędzie się dnia 30.05.2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.30 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach. Tematyka wykładu zawiera zagadnienia tj.: Charakterystyka zjawiska. Przyczyny uzależnienia. Komponenty uzależnienia od czynności realizowanych w Internecie lub przy użyciu nowych technologii. Uzależniające cechy nowych mediów. Profilaktyka/Sposoby przeciwdziałania/Metody terapii. Wykład zrealizujePrzeczytaj całość…

Realizacja zadania „Aktywność narzędziem do zmiany” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – dziedzina interwencji: Innowacyjne projekty integracyjne.

W roku 2022 r. Miasto Puławy otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację  nowego zadania ,,Aktywność narzędziem do zmiany” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Wykonawcą zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Celem zadania jest ułatwienie dłużnikom spłaty zaległości w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych poprzez odpracowanie zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy. W realizacji zadania weźmie udział 4 dorosłe osoby pochodzenia romskiego zajmujące lokale mieszkalne na terenie Miasta Puławy. Zadanie ma naPrzeczytaj całość…

Solidarni z Ukrainą

                                   

Informacja na temat telefonu dyżurnego

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2022 r. przestaje działać telefon dyżurny () udzielający informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy. Wszelka niezbędna pomoc dla uchodźców będzie udzielana w godzinach pracy Ośrodka (pon. -pt. 7.15-15.15, wt. 8.15-16.15) pod numerem telefonu 81 458 62 01.

Życzenia Wielkanocne

  Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, Pełnych wiary, nadziei i miłości, Radosnego, wiosennego nastroju, Serdecznych spotkań w gronie rodziny I wśród przyjaciół.   życzy Beata Wagner Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach wraz z pracownikami          

Palmy wielkanocne

Przed Niedzielą Palmową dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” wraz ze swoimi mamami wykonały palmy wielkanocne. W spotkaniu i splataniu uczestniczyła również Kierownik Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej Pani Magdalena Beda oraz Koordynator Specjalista Pracy z Rodziną Pani Katarzyna Kobiałka. Z kolorowych bibułkowych kwiatków, zielonych gałązek tui oraz kłosów zbóż i traw powstały przepiękne palmy, które będą ozdobą świątecznego stołu, a i do poświęcenia w kościele także można je z dumą zabrać. Wszyscy wykonawcy mieli ogromną frajdę ze swojej pracy i satysfakcję z efektu końcowego. Alleluja!