Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie nauczyciela

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie  nauczyciela zajęć umuzykalniających z elementami tańca w Placówce Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” w ramach realizacji projektu „Świetlica środowiskowa dla dzieci”.

Termin składania ofert do 29.07.2021 r. do godz. 10:00

Cenowe rozeznanie rynku na zatrudnienie nauczyciela