Dzień otwarty Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w Dniu Otwartym Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach.

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie naszym  partnerom – Puławskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Spółdzielni Socjalnej Inicjatywa, Pani Irenie Pilaszewskiej – reżyserowi i pomysłodawcy Teatru Retro oraz aktorom Teatru Retro, Panu Zbigniewowi Śliwińskiemu – Dyrektorowi Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, Pani Joannie Stadler – kierownikowi Zakładu Aktywności Zawodowej, Fundacji „ Obok nas”, oraz wszystkim, którzy wspierali nas w organizacji i przygotowaniu Dnia Otwartego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach.

Serdeczne podziękowania

 

Relacja z wydarzenia