Dzień pracownika socjalnego

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, święto wszystkich pracowników pomocy i integracji społecznej.

Pracownikom z obszaru pomocy i integracji społecznej składam najserdeczniejsze podziękowania za trudną, lecz bardzo potrzebną pracę wykonywaną na rzecz społeczności lokalnej.

Pracę, która wymaga wysokich kompetencji: wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Wymaga też, a może przede wszystkim ukształtowanych postaw etycznych, poczucia sprawiedliwości, cierpliwości, wytrwałości  i dobroci serca.

W okresie epidemii praca w obszarze pomocy społecznej jest jeszcze trudniejsza, gdyż ciągłe kontakty z ludźmi stwarzają wiele zagrożeń. Lęk o własne zdrowie i zdrowie najbliższych niewątpliwie towarzyszył Wam niemal przez cały rok. Jednak sytuacja ta nie miała wpływu na płynną i rzetelną realizację obowiązków służbowych.

Wszystkim pracownikom pomocy i integracji społecznej życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, niespożytych pokładów energii do działania oraz otwartości.

Życzę, aby ta sytuacja będąca sprawdzianem dla wszystkich szybko się unormowała i wzmocniła poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wyzwoliła najlepsze ludzkie emocje, które ludzi łączą, a nie dzielą.

 

Beata Wagner

Dyrektor MOPS w Puławach