Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim pracownikom służb społecznych. Wasz ogromny wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka budzi nie tylko szacunek i podziw ale przede wszystkim w realny sposób wpływa na poprawę życia osób i rodzin potrzebujących wsparcia.

Życzę, aby Wasze dotychczasowe osiągnięcia były inspiracją do dalszych działań, a słowa wdzięczności za pomoc i wsparcie motywowały do pokonywania trudów codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego człowieka.

Beata Wagner

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach