Forum Trzeźwości – w dbałości o człowieka

W dniu 3 października 2020 roku w naszym mieście odbyło się „Forum Trzeźwości – w dbałości o człowieka”, zorganizowane przez Fundację BezMiar i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym punktem tegorocznego spotkania był marsz nordic-walking, na który uczestnicy wyruszyli ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Puławach. Gościem specjalnym imprezy była Mariola Pasikowska, laureatka wielu imprez nordic-walking, instruktorka i trenerka, która poprowadziła rozgrzewkę i jedną z grup na trasie marszu.

Wydarzenie promujące zdrowy styl życia oraz ideę trzeźwości wśród mieszkańców Puław stało się również okazją do zaprezentowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Puławach. Członkowie Zespołu przygotowali stoisko z materiałami edukacyjnymi i profilaktycznymi, jednocześnie uczestnicząc
w imprezie dającej możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie szeroko rozumianej profilaktyki.