Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy

Dnia 9 maja br. w ramach projektu „Zmiana szansą” rozpoczynają się spotkania „Grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy”.

Grupa wsparcia przewidziana jest dla 12 kobiet z terenu miasta Puławy. Jej celem jest pokonanie bezradności wobec przemocy, wymiana informacji oraz doświadczeń, uzyskanie wsparcia emocjonalnego.

Więcej…