GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY I W KRYZYSIE

Informujemy, że istnieje możliwość dołączenia do grupy wsparcia dla osób doznających przemocy i w kryzysie w ramach realizowanego przez MOPS projektu Bezpieczna Przystań.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, psychoedukacyjny i są prowadzone przez Panią Bożenę Małek – trenera Porozumienia bez przemocy z wieloletnim doświadczeniem.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w czwartki w godz. 9.00 – 11.00 w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach.

Harmonogram spotkań do końca 2022 roku:
13 i 27 października,
10 i 24 listopada,
8 i 15 grudnia.

Kontakt:

telefoniczny 81 458 67 78 lub
bezpośrednio w siedzibie SOW – pokój 210.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z terenu miasta Puławy.