Inauguracja Klubu Seniora

W dniu 30 lipca 2019r. rozpoczął działalność Klub Seniora. Klub Seniora jest częścią projektu „Aktywni Puławscy Seniorzy” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach współfinansowanego w ramach RPO WL na lata 2014 -2020. Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach, przy ulicy Kołłątaja 64. Uczestnicy Klubu to mieszkańcy Puław powyżej 60 roku życia. W Klubie, którego działalność zainaugurował Pan Paweł Maj Prezydent Miasta Puławy odbywać się będą między innymi zajęcia aktywizacyjne, edukacyjne, sportowe i integracyjne. Na pierwszych zajęciach każdy
z uczestników Klubu otrzymał tzw. „kopertę życia” oraz drobny upominek od Prezydenta Puław. Kolejne zajęcia przyniosą z pewnością wiele atrakcji i niespodzianek. Ufamy, że nasi seniorzy będą zadowoleni z uczestnictwa w Projekcie.

Patronat nad działaniami Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia objął Prezydent Miasta Puławy.