KONFERENCJA SZKOLENIOWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC MŁODZIEŻY

W dniu 12 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Puławy odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Puławach, poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy wobec młodzieży. Wykłady wygłosiły specjalistki z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ – Pani Maja Kuźmicz na temat: „Wspieranie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych” oraz Pani Agnieszka Olszewska Dąbrowska na temat: „Prawne aspekty ingerencji sądu rodzinnego w przypadku naruszenia dobra dziecka”.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

https://lpu24.pl/2022/05/12/przemoc-wsrod-mlodziezy-konferencja-w-um/