Ogłoszenie

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 20 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w formule zdalnej.