Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Rekrutacja Psychoterapeuta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko Psychoterapeuta w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.  

Szkolenia i warsztaty dla społeczności romskiej

W ramach projektu „Warsztaty dla społeczności romskiej w Puławach” realizujemy m.in.  szkolenia zawodowe, które są pierwszym krokiem do zdobycia kwalifikacji zawodowych, a następnie podjęcia próby odnalezienia się na otwartym rynku pracy. Sześć  kobiet  uczestniczy w szkoleniu krawieckim na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, a także korzysta z instruktażu krawieckiego. Nasze uczestniczki już samodzielnie szyją spódnice.  

Rekrutacja instruktor informatyki

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko instruktor informatyki w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.

Rekrutacja nauczyciel języka polskiego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko Nauczyciel języka polskiego w ramach realizacji projektu „Warsztaty i szkolenia dla społeczności romskiej w Puławach” ze środków „Programu Integracji Społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.

Rekrutacja – Doradca Zawodowy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza nabór na stanowisko Doradcy zawodowego w ramach realizacji projektu  „Przez Aktywność do Zmiany” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020. Więcej w zakładce Praca w MOPS

Projekt „Przez Aktywność do Zmiany”

Od 1 września 2019r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Przez Aktywność do Zmiany”. Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020. W ramach projektu oferujemy m.in. wsparcie psychologiczne, spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz spotkania z animatorem i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Więcej…

Rekrutacja – Konserwator

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację na stanowisko konserwatora w wymiarze 1/2 etatu. Więcej szczegółów w zakładce Praca w MOPS.