Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Rekrutacja – Pracownik socjalny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach ogłasza rekrutację osób na stanowisko   Pracownik Socjalny w Dziale Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Leśna 17 Ogłoszenie – Pracownik socjalny

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 18 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w formule zdalnej.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że spotkania w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc” odbywają się w sali przy Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach, ul. Kowalskiego 1. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w każdym spotkaniu może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób z zachowaniem rygoru sanitarnego. W miesiącu listopadzie 2020 r. spotkania odbędą się w dniach: 3, 10 i 17 listopada 2020 r. w godzinach 15.15-17.45. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą nauczyć się budowania relacji z bliskimi bez używania agresji, przemocy. Szczegółowe informacje: Pani Anna Górzyńska – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego tel. 81 458 69 78 lub 503 657 055, MOPS pok. nrPrzeczytaj całość…

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

    OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Program “Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach od miesiąca października 2020 r. przystąpił do rządowego programu „Wspieraj seniora”. Pomoc seniorom w  ramach tego Programu  dotyczy podobnych zadań, które realizujemy wspólnie z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi od ośmiu miesięcy. Wolontariusze pomagają osobom potrzebującym przy zrobieniu zakupów, wykupieniu recept, czy wyprowadzeniu psa, Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wspólne działania instytucji, organizacji pozarządowych i wolontariuszy integrują społeczność lokalną dając wsparcia osobom najbardziej potrzebującym. INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI Osoba starsza, w kwarantannie, samotna, niepełnosprawna, nie mająca wsparcia ze strony rodziny i potrzebująca pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów lub realizacji recept proszona jest o kontakt: –Przeczytaj całość…