• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Palmy wielkanocne

Przed Niedzielą Palmową dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” wraz ze swoimi mamami wykonały palmy wielkanocne. W spotkaniu i splataniu uczestniczyła również Kierownik Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej Pani Magdalena Beda oraz Koordynator Specjalista Pracy z Rodziną Pani Katarzyna Kobiałka. Z kolorowych bibułkowych kwiatków, zielonych gałązek tui oraz kłosów zbóż i traw powstały przepiękne palmy, które będą ozdobą świątecznego stołu, a i do poświęcenia w kościele także można je z dumą zabrać. Wszyscy wykonawcy mieli ogromną frajdę ze swojej pracy i satysfakcję z efektu końcowego. Alleluja!

Informacja

W dniu 15 kwietnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Działania Klubu Integracji Społecznej w roku 2021

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym do Klubu Integracji Społecznej kierowane są  osób długotrwale bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym  z terenu miasta Puławy korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puławach. W roku 2021 Klub Integracji Społecznej realizował : Edycję podstawową zajęć w KIS dla osób bezrobotnych zgłoszonych do udziału w zajęciach przez pracowników socjalnych Edycję zajęć dla uczestników KIS, którzy w latach poprzednich uczestniczyli w grupie podstawowej KIS ( tzw. edycja powracająca) Projekt „Przez Aktywność do Zmiany” współfinansowany z EFS w ramach RPO 2014- 2020 Lp. Nazwa programu/ projektu Czas trwania Liczba uczestników 1. Edycja podstawowa KIS II-XII 2021Przeczytaj całość…

Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenia pieniężne w maksymalnej kwocie 40 zł za osobę dziennie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podmioty (w tym osoby fizyczne), które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni i będzie wypłacane z dołu. Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia,Przeczytaj całość…

Programy realizowane ze środków budżetu państwa – “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA   Gmina Miejska Puławy realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu   “Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023   wartość dofinansowania w 2022 roku z budżetu państwa: 615 000 zł łączny koszt programu: 1 000 000 zł   Środki dotacji celowej z budżetu państwa – Posiłek w szkole i w domu przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym

Warsztaty makramowe

Pod koniec ferii zimowych dzieci z PWDZ „Aktywatorium” Wólka Profecka uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez POK Dom Chemika, były to warsztaty makramowe prowadzone przez panie z Klubu Twórców  Ludowych. Dzieci na zajęciach poznały podstawowy splot, dzięki któremu mogły wykonać bransoletkę lub breloczek. Okazało się, że sztuka wiązania supełków tak dzieciom przypadła do gustu, że jeszcze przez kilka dni na świetlicy powstawały bransoletki, naszyjniki i breloki z dodatkiem kolorowych koralików. Było bardzo kreatywnie!

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa / Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej. Відповідно до ст. 31 сек. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесено до реєстру PESEL, мають право на допомогу, зокрема уPrzeczytaj całość…