• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Informujemy, że w miesiącu marcu br. zostanie przeprowadzone bezpłatne szkolenie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego celem będzie wsparcie w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Jet to szkolenie dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Zapraszamy mieszkańców Puław zainteresowanych  udziałem w szkoleniu. Więcej: Termin szkolenia: 18-19 marzec oraz 25-26 marzec 2023 r. Wymiar godzin: 40 godzin dydaktycznych, każdegoPrzeczytaj całość…

Projekt: „Siła jest w nas” ( „ Strength is in us” ) – Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Gmina Miasto Puławy pozyskała dofinansowanie w wys. 330 tys. zł, na realizację Projektu „Siła jest w nas”, w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Operatora Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Głównym celem Projektu jest rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych w Puławach. Projekt będzie realizowany w 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Projekt „Siła jest w nas” skierowany jest do mieszkańców Puław, a w szczególności do osób starszych i osób z różnymi niepełnosprawnościami, zagrożonych i doznających przemocy, ich opiekunów, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, osób pracującychPrzeczytaj całość…

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych – formy pomocy dla mieszkańców

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Puławach oferuje osobom w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, samotnym: wykwalifikowaną kadrę różne formy aktywności fizycznej i umysłowej zajęcia edukacyjne i animacyjne pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych wsparcie psychologiczne gorący posiłek Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Kołłątaja 64 24-100 Puławy tel. 814586772

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie – formy pomocy dla mieszkańców

Jeżeli jesteś mieszkańcem Puław: •      znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej •      chcesz być lepszym rodzicem •      Twoje dziecko przeżywa trudne emocje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia oferuje bezpłatne wsparcie: •      psychologa i psychoterapeuty •      psychologa dziecięcego •      pedagoga •      radcy prawnego •      pracownika socjalnego Przyjdź lub zadzwoń Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia ul. Kołłątaja 64, 24-100 Puławy tel. 814586778  

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687),  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puławach na mocy udzielonego upoważnienia z dnia 02.01.2023r. przez Prezydenta Miasta Puławy do realizacji zadań z zakresu refundacji podatku VAT,  informuje o możliwości  ubiegania się o zwrot podatku VAT. Celem refundacji podatku VAT jest wsparcie gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty w 2023 r. podatku VAT na gaz ziemny. Wniosek składa się  w gminiePrzeczytaj całość…

Programy realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenie CIDON Ogłoszenie OWiT Program SAM