• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

OGŁOSZENIE

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 8 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

KAMPANIA SPOŁECZNA „PUŁAWY DLA RODZINY”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach włączył się w kampanię społeczną „Puławy dla Rodziny” organizowaną przez Urząd Miasta Puławy w związku z przypadającym 15 maja Międzynarodowym Dniem Rodziny. Chcąc sprawić radość mamom i dzieciom z rodzin dotkniętych problemem przemocy rozdaliśmy 60 voucherów do kina, których zakup sfinansował Urząd Miasta Puławy. Mogą być one wykorzystane na dowolny seans filmowy.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC MŁODZIEŻY

W dniu 12 maja 2022 r. w Urzędzie Miasta Puławy odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach, poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy wobec młodzieży. Wykłady wygłosiły specjalistki z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ – Pani Maja Kuźmicz na temat: „Wspieranie dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych” oraz Pani Agnieszka Olszewska Dąbrowska na temat: „Prawne aspekty ingerencji sądu rodzinnego w przypadku naruszenia dobra dziecka”. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym. https://lpu24.pl/2022/05/12/przemoc-wsrod-mlodziezy-konferencja-w-um/  

UDZIAŁ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUŁAWACH W KAMPANII: „PUŁAWY DLA RODZINY” – 2022.

W związku z Międzynarodowym Dniem Rodziny przypadającym 15 maja i prowadzoną kampanią Puławy dla Rodziny pod patronatem Urzędu Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach organizuje wykład tematyczny pod nazwą „Uzależnienia od mediów cyfrowych – nowe zjawisko”. Wykład skierowany jest dla 50  osób – rodziców dzieci, zamieszkałych w mieście Puławy, odbędzie się dnia 30.05.2022 r. w godzinach od 16.00 do 18.30 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach. Tematyka wykładu zawiera zagadnienia tj.: Charakterystyka zjawiska. Przyczyny uzależnienia. Komponenty uzależnienia od czynności realizowanych w Internecie lub przy użyciu nowych technologii. Uzależniające cechy nowych mediów. Profilaktyka/Sposoby przeciwdziałania/Metody terapii. Wykład zrealizujePrzeczytaj całość…

Realizacja zadania „Aktywność narzędziem do zmiany” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – dziedzina interwencji: Innowacyjne projekty integracyjne.

W roku 2022 r. Miasto Puławy otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację  nowego zadania ,,Aktywność narzędziem do zmiany” w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Wykonawcą zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Celem zadania jest ułatwienie dłużnikom spłaty zaległości w opłatach za korzystanie z lokali mieszkalnych poprzez odpracowanie zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy. W realizacji zadania weźmie udział 4 dorosłe osoby pochodzenia romskiego zajmujące lokale mieszkalne na terenie Miasta Puławy. Zadanie ma naPrzeczytaj całość…

Solidarni z Ukrainą

                                   

Realizacja zadania ,,Świetlica środowiskowa dla dzieci” w 2022r.

W roku 2022 r. Miasto Puławy otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację  zadania ,,Świetlica środowiskowa dla dzieci”, będącego kontynuacją zadania realizowanego w poprzednich latach. Podobnie jak w latach poprzednich wykonawcą zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Działania projektu finansowane są głównie z dotacji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, częściowo ze środków własnych. Również w tym roku w wybranych działaniach projektowych, prócz dzieci pochodzenia romskiego, biorą też udział dzieci nieromskie. W zajęciach świetlicy, których realizacja przewidziana jest w okresie od czerwca do grudnia 2022Przeczytaj całość…