• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej dnia 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. W związku z możliwością kontynuowania realizowania Programu w roku 2024, prosimy zainteresowanych udziałem w Programie mieszańców Puław, spełniających kryteria wymienione poniżej, o złożenie deklaracji przystąpienia do Programu – w formie ustnej (osobiście w siedzibie MOPS Puławy, ul. Leśna 17, pokój nr 16), w formie telefonicznejPrzeczytaj całość…

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Więcej informacji                  

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Informujemy, że po przerwie wakacyjnej wznawiamy spotkania z psychologiem w ramach „Grupowego wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc”, które będą odbywać się w środy w godz. 17.00 – 19.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Leśna 17, pok. nr 19. Harmonogram najbliższych zajęć:  – 13 i 27 września 2023 r. – 11 i 25 października 2023 r. – 8 i 22 listopada 2023 r. – 6 i 20 grudnia 2023 r. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Działając na podstawie „Instrukcji i w sprawie gospodarki majątkiem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach”, informuję o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu lub darowizny. Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wg załączonego do informacji wykazu oraz ofert kierowanych do sekretariatu MOPS (osobiście, za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną – sekretariat@mops.pulawy.pl) do dnia 25-08-2023 r. do godz. 15.15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że przy rozpatrywaniu złożonych wniosków w pierwszej kolejności uwzględni potrzeby innych jednostek, jeżeli wnioskodawca wykaże, iż przekazywane składniki majątkuPrzeczytaj całość…

PUŁAWSKIE FORUM PROFILAKTYCZNE

Informujemy, że w dniach 16-18 września br. fundacja BezMiar zaprasza wszystkich miłośników nordic walking na nordicowe wydarzenia organizowane w ramach Puławskiego Forum Profilaktycznego. W programie m. in. Rajd Nordic Walking pn. W Dbałości o Człowieka, warsztaty oraz konferencja. Gośćmi specjalnymi imprezy będą Aleksander Wilanowski i Paulina Ruta. Wydarzenie ma na celu promowanie zdrowych, ekologicznych postaw. Wszystkie informacje są opublikowane na stronach: http://www.bezmiar.org/2023/07/28/pulawy-wyjatkowy-weekend-nordicowy/ https://www.facebook.com/events/276266788346111/276266801679443/?active_tab=about Serdecznie zapraszamy.

Wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Zapraszamy osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami, zagrożone lub doznające przemocy, oraz opiekunów tych osób do skorzystania ze wsparcia specjalistycznego – psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego, które realizujemy w ramach projektu „Siła jest w nas”. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie: telefonicznej: 81 458 69 94 online:norweski@mops.pulawy.pl w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu. Harmonogram dyżurów w miesiącu sierpniu i wrześniu: I. Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak Dyżury w sierpniu: 10.08.2023 r. – godz. 9:00-12:00 18.08.2023 r.Przeczytaj całość…