Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Zmiana terminu przyjęcia uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych

Informujemy, że zaplanowane przyjęcie uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych na dzień 1.06.2020r. zostaje przesunięte na dzień 8.06.2020r. W związku z koniecznością zapewnienia seniorom bezpiecznych i komfortowych warunków pobytu w systemie reżimu sanitarnemu nadal trwają prace nad opracowaniem procedur dotyczących działalności placówki, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wdrożeniem wszystkich zaleceń i rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa. Pracownicy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, nawiążą z każdym uczestnikiem indywidualny kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji dotyczących wznowienia działalności i funkcjonowania Ośrodka od dnia 8.06.2020r. Beata Wagner Dyrektor MOPS w Puławach

Wznowienie działalności Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, Klubu Seniora, Klubu Integracji Społecznej

Informuję, że Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych, Klub Seniora oraz Klub Integracji Społecznej wznawiają działalność od 25 maja 2020 r. W najbliższym tygodniu od 25 maja do 29 maja 2020r. poszczególne placówki przygotowują się do przyjęcia uczestników. Pracownicy zostali zobowiązani do opracowania procedur dotyczących działalności w nowym rygorze sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Przyjęcie uczestników zaplanowane jest od dnia 01.06.2020 r. Pracownicy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych, Klubu Seniora oraz Klubu Integracji Społecznej nawiążą z każdym uczestnikiem indywidualny kontakt telefoniczny w celu przekazania informacji dotyczących funkcjonowania ośrodków. Beata Wagner Dyrektor Miejskiego Ośrodka PomocyPrzeczytaj całość…

Senior w dobie epidemii

Obecny stan epidemii COVID-19 z psychologicznego punktu widzenia stanowi dla nas wszystkich trudny czas. Jednak to seniorzy, ze względu na wiek oraz choroby współistniejące, są najbardziej narażeni na rozwinięcie się ciężkiej postaci infekcji. Dlatego tak ważne jest, aby osoby starsze starannie przestrzegały zaleceń władz. Konieczne jest ograniczenie wychodzenia z domu do minimum, to znaczy tylko po niezbędne artykuły spożywcze, leki czy środki higieniczne. Idealnie byłoby, gdyby senior miał odwagę zwracać się po pomoc do bliskich, sąsiadów czy specjalnie do tego wyznaczonych instytucji. Sytuacja epidemii wymaga także ograniczenia odwiedzin seniorów w ich domach. Bardzo ważne jest, aby senior, który mieszka sam,Przeczytaj całość…

Ogłoszenie

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach odbędzie się dnia 13 maja 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach przy ul. Kołłątaja 64.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – plan awaryjny

Osoby zagrożone przemocą domową z powodu stanu epidemii nie mogą być pozbawione niezbędnego wsparcia. Powinny być podejmowane wszelkie możliwe działania umożliwiające jak najlepszą ich ochronę przez służby i instytucje do tego powołane. Ważna jest również wrażliwość społeczna na krzywdę innych, zgłaszanie wszystkich sytuacji mogących świadczyć o wystąpieniu przemocy w rodzinie. Bardzo często bezpieczeństwo osoby krzywdzonej w znacznej mierze może zależeć od niej samej. Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami „Niebieskiej Linii” IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował „plan awaryjny” oraz informacje użyteczne podczas pandemii dla wszystkich, którzy nie czują się bezpiecznie w swoim domu. Jeśli wiesz,Przeczytaj całość…

Przemoc w rodzinie w czasie epidemii – gdzie szukać pomocy?

Epidemia koronawirusa zmieniła w diametralny sposób funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Decyzje ograniczające wolność przemieszczania się są szczególnie trudne dla osób doświadczających przemocy. Zamknięcie w czterech ścianach ze sprawcą na czas kwarantanny, z dala od rodziny, przyjaciół, znajomych, znacząco pogarsza sytuację psychologiczną tych osób, ale również stanowi znacznie większe zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Niezwykle trudne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy sprawiły, że inaczej funkcjonuje większość instytucji rządowych i samorządowych. Nie powoduje to jednak, że osoby zagrożone przemocą domową są pozbawione niezbędnego wsparcia. Pomimo ograniczeń funkcjonują instytucje i podmioty, które realizują swoje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oczywiście z uwzględnieniemPrzeczytaj całość…