• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Informacja na temat telefonu dyżurnego

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2022 r. przestaje działać telefon dyżurny () udzielający informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy. Wszelka niezbędna pomoc dla uchodźców będzie udzielana w godzinach pracy Ośrodka (pon. -pt. 7.15-15.15, wt. 8.15-16.15) pod numerem telefonu 81 458 62 01.

Życzenia Wielkanocne

  Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, Pełnych wiary, nadziei i miłości, Radosnego, wiosennego nastroju, Serdecznych spotkań w gronie rodziny I wśród przyjaciół.   życzy Beata Wagner Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach wraz z pracownikami          

Palmy wielkanocne

Przed Niedzielą Palmową dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Aktywatorium” wraz ze swoimi mamami wykonały palmy wielkanocne. W spotkaniu i splataniu uczestniczyła również Kierownik Działu Integracji i Pomocy Specjalistycznej Pani Magdalena Beda oraz Koordynator Specjalista Pracy z Rodziną Pani Katarzyna Kobiałka. Z kolorowych bibułkowych kwiatków, zielonych gałązek tui oraz kłosów zbóż i traw powstały przepiękne palmy, które będą ozdobą świątecznego stołu, a i do poświęcenia w kościele także można je z dumą zabrać. Wszyscy wykonawcy mieli ogromną frajdę ze swojej pracy i satysfakcję z efektu końcowego. Alleluja!

Informacja

W dniu 15 kwietnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Działania Klubu Integracji Społecznej w roku 2021

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym do Klubu Integracji Społecznej kierowane są  osób długotrwale bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym  z terenu miasta Puławy korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Puławach. W roku 2021 Klub Integracji Społecznej realizował : Edycję podstawową zajęć w KIS dla osób bezrobotnych zgłoszonych do udziału w zajęciach przez pracowników socjalnych Edycję zajęć dla uczestników KIS, którzy w latach poprzednich uczestniczyli w grupie podstawowej KIS ( tzw. edycja powracająca) Projekt „Przez Aktywność do Zmiany” współfinansowany z EFS w ramach RPO 2014- 2020 Lp. Nazwa programu/ projektu Czas trwania Liczba uczestników 1. Edycja podstawowa KIS II-XII 2021Przeczytaj całość…

Wypłata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Świadczenia pieniężne w maksymalnej kwocie 40 zł za osobę dziennie dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podmioty (w tym osoby fizyczne), które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni i będzie wypłacane z dołu. Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia,Przeczytaj całość…

Programy realizowane ze środków budżetu państwa – “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA   Gmina Miejska Puławy realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu   “Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023   wartość dofinansowania w 2022 roku z budżetu państwa: 615 000 zł łączny koszt programu: 1 000 000 zł   Środki dotacji celowej z budżetu państwa – Posiłek w szkole i w domu przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym