Aktualności

NAJNOWSZE INFORMACJE

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony

Apel dotyczący osób bezdomnych

W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi oraz ze zbliżającym się okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach zwraca się do Mieszkańców Puław z prośbą o zwracanie w szczególności uwagi na sytuację osób bezdomnych, a także wymagających pomocy, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Osoby borykające się z problemem bezdomności często przebywają w opuszczonych budynkach, altankach, na terenach ogródków działkowych, parkach, dworcach, piwnicach, klatkach schodowych. Osoby takie nie zawsze zgłaszają się po pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć. Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania prosimy przekazywać pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wPrzeczytaj całość…

Udział Zespołu Interdyscyplinarnego w nordikiadzie

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uczestniczyli w Nordikiadzie zorganizowanej przez Fundację BezMiar. Wydarzenie miało miejsce 6 listopada 2021 r. Poza stoiskiem z materiałami edukacyjnymi i gadżetami, przedstawiciele ZI wzięli udział w rajdzie z kijami promując w ten sposób ideę zdrowego stylu życia i rodziny bez przemocy.

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

09.08.2021 r. odbyła się wycieczka do Warszawy, w której udział wzięli uczestnicy świetlicy, dzieci pochodzenia polskiego oraz rodzice. Celem wyjazdu była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, w którym poprzez zabawę i doświadczenie można poznać ciekawostki ze świata nauki i techniki. Jednym z elementów wycieczki był seans w Planetarium imitującym rozgwieżdżone niebo i odbywający się na nim planetarny spektakl. Wyjazd, który przebiegł w przyjemnej atmosferze, był okazją do integracji polsko-romskiej oraz miłym oderwaniem od codzienności.

Wakacje z tenisem ziemnym

W ramach realizacji w bieżącym roku zadania ,,Świetlica środowiskowa dla dzieci” zaplanowaliśmy zajęcia na puławskich kortach tenisowych. W lipcu i sierpniu uczestnicy świetlicy oraz dzieci pochodzenia polskiego dwa razy w tygodniu brały udział w szkoleniu z tenisa ziemnego prowadzonym na terenie Puławskich Kortów Tenisowych przez  trenerów UKT ,,Chemik”. Dla wszystkich dzieci było to nowe doświadczenie i ciekawe przeżycie. Zajęcia zakończyły się uroczystym wręczeniem każdemu uczestnikowi pamiątkowego medalu i dyplomu.

Szkolenia skierowane do rodziców

Zespół ds. Rodziny zaplanował zorganizowanie w tym roku dwóch szkoleń skierowanych do rodziców. Pierwsze pn. ,,Praktyczne aspekty nauki on-line- przygotowanie rodziców do pomocy dzieciom” odbyło się w dniach 29-30.09.2021 r. Jego celem było przybliżenie rodzicom zagadnień związanych z bardzo aktualnym ostatnio tematem nauki szkolnej w systemie on-line i narzędzi do niej służących. Prowadzący szkolenie wyjaśnił też sposoby bezpiecznego korzystania przez dzieci z Internetu i zaprezentował narzędzia ochrony rodzicielskiej. Szkolenie miało charakter warsztatowy. Drugie szkolenie pt. „Relacje rówieśnicze bez przemocy”  zaplanowano na 20-21.10.2021 r. Jego tematyka obejmować będzie m.in. omówienie pojęć: agresja, konflikt, przemoc -w kontekście relacji rówieśniczych, roli szkoły iPrzeczytaj całość…

Trening kompetencji osobistych

Jeśli doświadczyłeś przemocy w rodzinie lub znajdujesz się w kryzysie….. Jeśli chciałbyś lepiej radzić sobie z emocjami, stać się odporniejszym na stres, zbudować właściwe poczucie wartości…. Weź udział w warsztatach, które pomogą Ci odzyskać równowagę wewnętrzną i stać się bardziej pewnym siebie😊 SOW w Puławach zaprasza na bezpłatny trening kompetencji osobistych „Odzyskaj Siebie”. Program warsztatów zakłada 10 spotkań raz w miesiącu po 90 minut. Szczegółowe informacje: Małgorzata Szymańska SOW ul Kołłątaja 64, pok. 211, tel: 81 458 67 78.  

Pilotaż rozwiązań komunikacyjnych dla osób głuchych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach we współpracy z firmą SIGN Connect Sp. z o.o.  z siedzibą w Puławach ul. Ignacego Mościckiego 1, uczestniczy w programie pilotażowym dotyczącym zapewnienia jednostce samorządowej rozwiązań wspierających komunikację oraz obsługę osób głuchych. Program pilotażowy obejmuje wdrożenie ekranów mobilnych z dostępem do tłumacza migowego on-line oraz uruchomienie na naszej stronie www.mops.pulawy.pl  linku html video-komunikatora z dostępem do tłumacza on-line. Zapraszamy do udziału w programie. Poniżej zamieszczamy link do pobrania rozszerzenia oraz  instrukcji  instalacji. Plugin do przeglądarki: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/sign-connect/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search Instrukcje obsługi https://www.youtube.com/watch?v=fmUn0a8_u90 https://www.youtube.com/watch?v=wO2jQEZW5Vo https://www.youtube.com/watch?v=_o-D3UsQAAE