Pilotaż rozwiązań komunikacyjnych dla osób głuchych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach we współpracy z firmą SIGN Connect Sp. z o.o.  z siedzibą w Puławach ul. Ignacego Mościckiego 1, uczestniczy w programie pilotażowym dotyczącym zapewnienia jednostce samorządowej rozwiązań wspierających komunikację oraz obsługę osób głuchych.

Program pilotażowy obejmuje wdrożenie ekranów mobilnych z dostępem do tłumacza migowego on-line oraz uruchomienie na naszej stronie www.mops.pulawy.pl  linku html video-komunikatora z dostępem do tłumacza on-line.

Zapraszamy do udziału w programie.

Poniżej zamieszczamy link do pobrania rozszerzenia oraz  instrukcji  instalacji.

Plugin do przeglądarki:

Instrukcje obsługi