PODSUMOWANIE 2019 ROKU

Jaki był rok 2019?
Bogaty w zmiany, nowe doświadczenia i sukcesy.

Na początku Nowego Roku przedstawiamy podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2019 r.:

 • W roku 2019 pożegnaliśmy wieloletnią dyrektor Panią Marię Piastowicz.
  Od marca mamy nowego dyrektora – Panią  Beatę Wagner.
 • Odświeżyliśmy i przebudowaliśmy naszą stronę internetową.
 • Zadbaliśmy o komunikację w mediach społecznościowych i lokalnych.
 • Wprowadziliśmy Program Opieka Wytchnieniowa na terenie Puław.
 • Zwiększyliśmy wymiar usług opiekuńczych dla osób potrzebujących dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Solidarnościowego Funduszu dla Osób Niepełnosprawnych.
 • Rozpoczęliśmy realizację usługi sąsiedzkich, czyli dobrowolnej, płatnej pomocy dla osób starszych w obrębie najbliższego sąsiedztwa.
 • Otworzyliśmy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, a dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z EFS realizujemy projekty: „Bezpieczna Przystań”, „ Bezpieczna Przystań Vigor” oraz „ Aktywni Puławscy Seniorzy”.
 • Zrealizowaliśmy projekt „ Zmianą szansą”, który wspiera osoby uwikłane w przemoc, daje możliwość podniesienia kwalifikacji służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy.
 • Rozpoczęliśmy realizację projektu współfinansowanego z EFS „ Przez aktywność do zmiany” , który daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, a tym samym ułatwia wyjście na rynek pracy.
 • W ramach działań Klubu Integracji Społecznej pomagaliśmy w reintegracji społecznej i zawodowej.
 • Aktywizujemy społeczność romską.
 • Prowadziliśmy świetlicę dla dzieci romskich i polskich.
 • Realizowaliśmy szkolenia zawodowe dla dorosłych Romów, uczymy ich języka polskiego.
 • Skutecznie uczestniczyliśmy w Programie Oddłużeniowym – w ramach odrabiania długów 7 osób współpracowało z Ośrodkiem, w tym 5 osób pochodzenia romskiego.
 • Objęliśmy świadczeniem wychowawczym 500+ ponad 4000 rodzin.
 • Sprawnie przyznaliśmy i wypłaciliśmy świadczenie Dobry Start, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.
 • Systematycznie wspieraliśmy rodziców w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.
 • Systematycznie uczestniczyliśmy szkolenia, aby podnieść jakość i skuteczność naszych działań.
 • Przeprowadziliśmy drobne remonty w budynku przy ul. Leśnej, aby nasza przestrzeń była przyjazna dla osób korzystających z naszych świadczeń i pomocy.
 • Zorganizowaliśmy spotkanie świąteczne dla dzieci, gdzie integrowały się dzieci polskie i romskie.
 • Uroczyście świętowaliśmy Dzień Pracownika Socjalnego, nagradzając wieloletnich i zasłużonych pracowników Medalem Prezydenta Miasta.
 • Przeprowadziliśmy akcję społeczną „ Paczka dla Seniora” dzięki wsparciu pracowników firmy Budimex

Wykonaliśmy ogrom pracy, aby ten rok był obfity w naukę i doświadczenia, dlatego też jesteśmy dumni z naszych osiągnięć!

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i solidnej pracy pracowników poszczególnych Działów, którzy starali się wdrożyć nowe zadania, a także solidnie wykonać bieżącą pracę. Dlatego też należą im się ogromne podziękowania!

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji z wydarzeń z 2019 r.

Co się działo w MOPS Puławy w roku 2019