Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy i w Kryzysie w Puławach oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną w języku polskim uchodźcom z Ukrainy. Zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia do siedziby SOW przy ul. Kołłątaja 64 w Puławach w dni robocze w godzinach 7.00 – 19.00.

Porady telefoniczne pod numerami: 81 458 67 77  lub 81 458 67 78.

Pomoc świadczona jest przez 2 psychologów, zarówno dla osób dorosłych, jak również dzieci.