Porady prawne dla osób doznających przemocy

Począwszy od miesiąca maja 2019 r. realizowane będą „Porady prawne” dla uczestniczek projektu „Zmiana szansą”.

Porady prawne będą udzielane przez radcę prawnego – Panią Magdalenę Jurek-Tokarską w siedzibie MOPS w Puławach, pok. nr 8, dwa razy w miesiącu, w środy w godz. 11.00-13.00.

Więcej…