Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 13 listopada 2019 r. w siedzibie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach odbyło się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego nastąpiło uroczyste pożegnanie wieloletniego  członka Zespołu – Pani Elżbiety Chojnowskiej w związku z Jej przejściem na emeryturę.

Z tej okazji wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach złożyli: Pan Paweł Szabłowski – Wiceprezydent Miasta Puławy, Pani Beata Wagner – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz Pani Anna Górzyńska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach.

Wyrażamy nadzieję, że nowy rozdział życia wypełnią Pani Eli wyłącznie pozytywne wydarzenia.