Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Puławy Nr A/83/21 z dnia 11 maja 2021 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach. W dniu 19 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta Puławy odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zespołu, którego głównym celem było dokonanie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy  oraz członkowie Zespołu w składzie:

1) Katarzyna Abramowicz-Piłat
2) Aleksandra Chadaj
3) Maria Chmiel
4) Magdalena Chołody
5) Marcin Gorgol
6) Magdalena Jurek-Tokarska
7) Hanna Kamola
8) Katarzyna Koter
9) Magdalena Łuka
10) Bożena Nakonieczna
11) Ewa Rejn-Kozak
12) Elżbieta Szymańska
13) Ilona Wrótniak-Terlecka
14) Urszula Zwolska

W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach została pani Katarzyna Koter, natomiast  wiceprzewodniczącym Zespołu została pani Aleksandra Chadaj.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej.