Program Oddłużeniowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach jest jedną z kilku instytucji miejskich przyjmujących do pracy osoby, które skorzystały z możliwości odpracowania swoich zadłużeń mieszkaniowych, w ramach Programu odpracowania zadłużenia w opłatach za mieszkanie dla najemców i osób zajmujących bez tytułu prawnego lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy zwanego potocznie Programem oddłużeniowym. W ramach Programu Miejski Ośrodek Pomocy zatrudnia osoby, które wykonują proste prace porządkowe w placówkach wsparcia dziennego, działających przy MOPS oraz w ogrodzie Ośrodka. Zatrudnieni w MOPS pracownicy są sumienni, zaangażowani i obowiązkowi – w placówkach panuje porządek, w ogrodzie jest wykoszona i zebrana trawa i opadające liście, przycięte są drzewa i krzewy. Dzięki ich pracy  otoczenie Ośrodka wyraźnie poprawia  swoją estetykę a jednocześnie odpracowane zadłużenie zmniejsza dług lokatorów wobec Miasta.