Program “Wspieraj Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach od miesiąca października 2020 r. przystąpił do rządowego programu „Wspieraj seniora”.

Pomoc seniorom w  ramach tego Programu  dotyczy podobnych zadań, które realizujemy wspólnie z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi od ośmiu miesięcy.

Wolontariusze pomagają osobom potrzebującym przy zrobieniu zakupów, wykupieniu recept, czy wyprowadzeniu psa,

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wspólne działania instytucji, organizacji pozarządowych i wolontariuszy integrują społeczność lokalną dając wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI

  • Osoba starsza, w kwarantannie, samotna, niepełnosprawna, nie mająca wsparcia
    ze strony rodziny i potrzebująca pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów lub realizacji recept proszona jest o kontakt:

– z pracownikiem Ośrodka pod numerem telefonu 729 911 599 ( w godzinach 7.30 – 19.00)

lub

– pod numerem infolinii Programu Wspieraj Seniora dla seniorów potrzebujących wsparcia 22 505 11 11 (całodobowo);

  • Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurujący pracownik MOPS weryfikuje otrzymane informacje i udziela pomocy adekwatnie do sytuacji:

– kontaktuje się telefonicznie z wolontariuszem, informuje jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne, ustala możliwy termin realizacji pomocy, przekazuje za zgodą dane osoby potrzebującej (imię, nazwisko, telefon, adres);

– następnie pracownik MOPS ponownie dzwoni do osoby potrzebującej przekazując dane osobowe wolontariusza który udzieli pomocy oraz przewidywany termin kontaktu.

  • Wolontariusz legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez MOPS.
  • Podczas spotkania z osobą potrzebującą wolontariusz otrzymuje od zgłaszającego listę zakupów wraz z kwotą gotówki niezbędną na ich realizację  (pieniądze w woreczku bądź w kopercie).
  • Po zrobieniu zakupów wolontariusz przekazuje osobie potrzebującej zakupy z paragonem i ewentualną resztą pieniędzy.