Program „Posiłek w szkole i w domu”

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miejska Puławy realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu

“Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023

wartość dofinansowania w 2022 roku z budżetu państwa: 615 000 zł

łączny koszt programu: 1 000 000 zł

Środki dotacji celowej z budżetu państwa – Posiłek w szkole i w domu przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym