Pomoc specjalistyczna  
  Aktualności  
  Klub Integracji Społecznej  
  Zespół ds. Rodziny  
  Klub "Wólka"  
  Klub przy ul. Włostowicka  
  Organizowanie Społeczności Lokalnych  
  Projekt "Świetlica dla dzieci romskich"  
  Projekt "Szansa na zmianę" 2018  
  Projekt "Nowe Horyzonty" 2018  
  Projekt "Budujemy przyszłość bez przemocy"  
  Projekt systemowy 2008 - 2013  
  Projekt Partnerski MOPS- KIS- PUP edycja 2014  
  Projekt "Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2015"  
  Projekt „Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy”  
  Aktualności  
  Information about Project in English language  
  Inne  
 

Aktualnie jesteś w: Strona główna / Pomoc specjalistyczna / Projekt „Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy”

 
   

 

Projekt „Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy”

  

Puławy, 02.06.2014 

 

 

 

 

 

Projekt Gminy Miasto Puławy

"Wiem, umiem, mogę przeciwdziałać przemocy"

jednym z 12 projektów, które otrzymały granty ze środków

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 

W dniu 19 marca 2014 r. nastąpiło ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014. W wyniku oceny merytorycznej puławski wniosek aplikacyjny został wybrany do dofinansowania jako jeden z 12 projektów, otrzymując przy tym samym dofinansowanie w wysokości 105.343, 43 zł.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie osób uwikłanych w przemoc, jak również przedstawicieli służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działania w ramach Projektu:

  •  Informacja i promocja prowadzona poprzez:

             - dystrybucję plakatów i ulotek;

             - emisję programów w telewizji oraz publikację artykułów w prasie;

             - wydanie informatora opisującego działania realizowane w Projekcie, a także

               zawierającego informacje o systemie wsparcia instytucjonalnego na terenie

               Puław w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

             - zorganizowanie konferencji dla 150 osób pracujących w obszarze

               przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

  • 2 grupy wsparcia dla osób doznających przemocy skierowane będą do kobiet z terenu miasta Puławy, stanowiąc początkowy etap pracy z osobami uwikłanymi w przemoc. W ramach powyższych zajęć realizowany będzie program z elementami psychoedukacji oraz elementami porozumienia bez przemocy.
  • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych dla 16 kobiet - uczestniczek grup wsparcia praz 10 mężczyzn stosujących przemoc.  
  • Terapia grupowa 10 osób doznających przemocy wyrekrutowanych spośród uczestniczek grup wsparcia.
  • Terapia rodzinna jako działanie uzupełniające do terapii grupowej dla max 10 osób z dziećmi, sprawiającymi problemy z wychowaniem.
  • Program korekcyjno - edukacyjny dla 10 mężczyzn stosujących przemoc.
  • Indywidualne oddziaływanie psychologiczne dla 10 mężczyzn uczestniczących w Programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc.
  • W ramach czterech 20 - godzinnych szkoleń dla służb zostanie przeszkolonych 80 osób.

- W szkoleniu "Grupy robocze w teorii i praktyce" weźmie udział 60 uczestników grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty". 

- W szkoleniu "Pomoc dziecku krzywdzonemu" weźmie udział 20 osób zajmujących się pracą z dziećmi.

- Szkolenie "Strategie udzielania pomocy osobie dorosłej doznającej przemocy" zostanie zorganizowane dla 20 osób przedstawicieli różnych służb lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

- W szkoleniu "Strategie postępowania z osobami stosującymi przemoc" weźmie udział 20 osób - przedstawicieli różnych służb lokalnych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaangażowane instytucje i podmioty z terenu Puław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta, Sąd Rejonowy, Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Komenda Powiatowa Policji, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

 

Projekt będzie realizowany w okresie VI.2014 - IX.2015 r. na terenie miasta Puław.

 

Wyniki konkursu w Programie Operacyjnym pn. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" realizowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. 

www.norwaygrants.org

 

                                                                        


mops, puławy

 

 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24-100 Puławy, ul. Leśna 17

NIP: 716-21-88-500
REGON: 004163408
 
  tel./fax (81) 458 62 01, (81) 458 62 09
e-mail: sekretariat@mops.pulawy.pl
NR KONTA: 97 1560 1195 2311 0973 3138 0001