Rekrutacja na stanowisko pielęgniarki

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem na zatrudnienie pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej dla uczestników projektu „Bezpieczna przystań Vigor” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014/2020.

Szczegóły w zakładce Praca w MOPS.