Rekrutacja uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach prowadzi rekrutację 30 uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych oraz 10 osób wymagających wsparcia w formie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania. Wsparcie realizowane jest w ramach projektu „Bezpieczna Przystań Vigor”.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie się do pracownika socjalnego lub do  pokoju nr 15 w MOPS przy ul. Leśnej 17 celem wypełnienia ankiety rekrutacyjnej i innych dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania do udziału w Projekcie. Kolejnym etapem rekrutacji jest sporządzenie przez pracownika socjalnego MOPS wywiadu środowiskowego niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu oraz ustaleniu odpłatności.

W celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych niezbędne jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości oraz orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności. Osoby leczące się specjalistycznie lub/ i nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności  będą proszone dodatkowo o dostarczenie wypełnionego druku zaświadczenia lekarskiego.