Relacja z obchodów Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 21 listopada 2019r., w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Puławach odbyły się uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach, Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj, Pani Marzena Klimek zastępca kierownika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych oraz Pani Sylwia Skwara inspektor Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Puławy. Gościliśmy również Pana Pawła Romańskiego – prezesa Spółdzielni Socjalnej „Inicjatywa”. Podczas spotkania sześciu pracowników – przedstawicieli pięciu Działów Ośrodku w uznaniu za profesjonalną , wieloletnią pracę na rzecz społeczności lokalnej otrzymało Medale Pamiątkowe Prezydenta Miasta Puławy. Natomiast sześciu pracowników socjalnych i jeden asystent rodziny otrzymali wyróżnienia za zaangażowanie w pracę, solidność i budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich. Medale i wyróżnienia wręczył Pan Paweł Maj Prezydent Miasta Puławy. Po głównej części uroczystości kierownicy działów zaprezentowali specyfikę pracy poszczególnych działów Ośrodka, a na zakończenie odbyła się krótka część artystyczna. Wydarzenie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, było wyrazem uznania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach oraz wszystkich pracowników służb społecznych.

Medal pamiątkowy Prezydenta Miasta Puławy otrzymały:

Pani Małgorzata Kawęcka

Pani Renata Lipczyńska

Pani Anna Górzyńska

Pani Magdalena Wójtowicz

Pani Bożena Kubala

Pani Anna Jabłońska

Wyróżnienie z rąk Prezydenta Miasta Puławy otrzymały:

Pani Agnieszka Danilczuk

Pani Iwona Szot

Pani Jolanta Węglińska

Pani Edyta Polak

Pani Iwona Stopa

Pani Ilona Sykut

Pani Karolina Jaroszyńska

Poniżej przedstawiamy naszą fotograficzną relację z wydarzenia: