Rozpoczyna się wsparcie specjalistyczne dla uczestników Projektu

Informujemy, że rozpoczynamy realizację wsparcia psychologicznego, prawnego i psychiatrycznego dla osób starszych i niepełnosprawnych, zagrożonych i doznających przemocy. Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie SOW, Puławy, ul. Kołłątaja 64, pokój 204. Wsparcie realizowane jest również w formie:

  • telefonicznej: 81 458 69 94
  • online: projekt.norweski@mops.pulawy.pl
  • w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, jeśli okoliczności będą tego wymagały

Harmonogram dyżurów specjalistów w miesiącu kwietniu i maju:

  • Psycholog – Pani Izabella Gałka Mizak

                 Dyżury w kwietniu:

                  27 kwietnia 2023 r. – godz. 10:00 – 16:00

                  28 kwietnia 2023 r. – godz. 12:00 – 18:00

                 Dyżury w maju:

                  4 i 18 maja 2023 r. – godz. 9:00 – 12:00

                  12 i 26 maja 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

  • Prawnik – Pan Patryk Gardias

                 Dyżury w kwietniu:

                  25 kwietnia 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

                  27 kwietnia 2023 r. – godz. 8:00 – 11:00

                 Dyżury w maju:

                  9 maja 2023 r. – godz. 14:00 – 17:00

                  23 maja 2023 r. godz. 9:00 – 12:00

  • Psychiatra – Pani Justyna Pawęzka

                 Dyżury w kwietniu:

                  24 kwietnia 2023 r. – godz. 13:00 – 16:00

                  25 kwietnia 2023 r. – godz. 13:00 – 16:00

                 Dyżury w maju:

                  15 maja 2023 r. – godz. 11.30 – 15:30

                  29 maja 2023 r. – godz. 13:00 – 15:00

W celu skorzystania z oferowanego wsparcia każda osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie jest zobowiązana do odbycia osobistego spotkania z uprawnionym pracownikiem MOPS lub SOW w Puławach w celu weryfikacji informacji niezbędnych do zakwalifikowania do Projektu. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Projektu „Siła jest w nas”.

Przypominamy, że udział w Projekcie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich chętnych.