Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych

Od 1 lipca 2019 r. w ramach projektu „Bezpieczna Przystań Vigor” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 rozpoczyna działalność Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych  w Puławach (DDPOS).

W placówce przewidziano 30 miejsc pobytu dziennego dla osób powyżej 60 roku życia, niepełnosprawnych, spełniających kryteria przyjęcia przewidziane w projekcie ( patrz zakładka – Rekrutacja). W Placówce zapewnione będą usługi opiekuńcze, rahabilitacyjne oraz aktywizacyjne w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej. DDPOS oferuje  zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu codziennie przez 8 godzin w dni robocze, opiekę i pielęgnację, dwa posiłki  – obiad  i podwieczorek w siedzibie lub w formie dowozu do miejsca zamieszkania, umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo.  Na miejscu przewidziano dostęp do książek i środków przekazu – komputera z  internetem. Zatrudnieni w placówce animator, pracownik socjalny i terapeuta zajęciowy będą zapewniać pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, wzmacniać  aktywność i samodzielność życiową. W programie zajęć przewidziano imprezy kulturalne i rekreacyjne – wyjścia do kina, wyjazdy do teatru, terapię  zajęciową z elementami ergoterapii ( terapii poprzez zajęcia manualne), arteroterapii ( terapii sztuką), zajęcia artystyczne.  Jednocześnie, przez cały okres realizacji Projektu „Bezpieczna Przystań Vigor” dla 10  osób niepełnosprawnych, wymagających wsparcia świadczona będzie  rehabilitacja fizyczna w zakresie zleconym przez lekarzy- specjalistów oraz będzie funkcjonowała bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego,
i wspomagającego.