Pracownicy

Karolina Mroczek-Chabora – p.o. Kierownik 

– absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe na Wydziale Psychopedagogiki specjalnej UMCS w Lublinie. Posiada dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Ukończyła szereg kursów i szkoleń m.in. podnoszących kwalifikacje w zakresie realizowania ustawy o pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji społeczności lokalnych i budowania partnerstwa publicznego, rozliczania projektów UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

Od dwunastu lat związana z pomocą społeczną. Pracą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia kieruje od 24.06.2019 r.

Katarzyna Radziwonka – pracownik socjalny

– ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogika na kierunku pedagogika szkolna i opiekuńcza oraz licencjackie na Wydziale Pedagogika na kierunku praca socjalna, pomoc społeczna w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 3 lat związana z pomocą społeczną. Od 1 lipca 2019 r. zatrudniona w Dziennym Ośrodku Pomocy dla Osób Starszych na stanowisku pracownik socjalny.

Magdalena Górska – opiekun

absolwent studiów magisterskich o kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła kurs opiekuna osób starszych niepełnosprawnych i zależnych oraz dzieci. Od 1 lipca 2019 r zatrudniona jako opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla osób Starszych.

Kamila Koszałka – opiekun

absolwent studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing specjalność zarządzanie organizacjami w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Chełmie. Ukończyła kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych jak również nabyła zawód opiekun medyczny w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach. Od 1 sierpnia 2019 r zatrudniona jako opiekun w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Puławach.

Antonina Danisz – animator

ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku pedagogika – specjalność: Animator i Menedżer Kultury na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od lat związana z pracą animatora w społeczności lokalnej naszego miasta. Od 1 lipca 2019 roku zatrudniona w Dziennym Ośrodku Pomocy dla Osób Starszych na stanowisku animator.

Sylwia Szczęsna – psycholog

absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalność Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 8 lipca 2019 r zatrudniona na stanowisku psychologa w Dziennym Ośrodku Pomocy dla Osób Starszych w Puławach.