Rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja do udziału w projekcie Bezpieczna Przystań Vigor oraz do uczestnictwa w dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych . Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są osobiście i telefonicznie przez pracowników socjalnych MOPS, koordynatora projektu Panią Karolinę Mroczek – Chaborę, oraz w dniach 24-28 czerwca 2019r w pok. 15 MOPS ( tel. 81 458 69 79).

1.Regulamin rekrutacji do Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie Bezpieczna Przystań – Vigor

3.Formularz rekrutacyjny do projektu Bezpieczna Przystań –  Vigor

4.Oświadczenie uczestnika