Wsparcie

 

Regulamin uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych

 


Usługi społeczne w DDPOS – Wsparciem zostanie objętych 30 osób. W ramach zadania realizowane będą usługi opiekuńcze – pomoc w codziennym  funkcjonowaniu, zaspokojeniu potrzeb życiowych i zapewnieniu higieny osobistej, pomoc w spożywaniu posiłków, wsparcie psychologiczne, usługi pielęgniarskie,  praca socjalna w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych  oraz bieżących spraw życia codziennego, animacja w zakresie  aktywności społecznej  i kulturalnej  – organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych, wycieczek ,wyjść do kina. W Ośrodku  będzie funkcjonował kącik czytelniczy, dostępny będzie komputer podłączony do sieci internetowej.

 

Rehabilitacja społeczna i zdrowotna – Zadanie realizowane przez partnera Projektu – Spółdzielnię Socjalną „Inicjatywa”, w ramach zadania wykonywane będą usługi rehabilitacyjne oraz terapia zajęciowa dla stałych pensjonariuszy DDPOS. Zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone w formie grupowej  i indywidualnej dla każdego niesamodzielnego uczestnika przez cały okres realizacji Projektu. Zajęcia będą prowadzone   z elementami ergoterapii ( terapii poprzez zajęcia manualne), arteroterapii (terapii sztuką), zajęć artystycznych polegających na umuzykalnianiu oraz na pracach ręcznych. Celem terapii zajęciowej jest zapobieganie skutkom ograniczenia aktywności i przywracanie zdolności do aktywnego życia w interakcji z otoczeniem społecznym.

 

Zapewnienie posiłków –   Uczestnicy będą mieli zapewnione dwa posiłki – obiad – złożony z dwóch dań i napoju   i podwieczorek. Posiłki będą dostępne w siedzibie DDPOS lub dowożone do miejsca zamieszkania uczestników w razie ich nieobecności.

 

Funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, i wspomagającego –  bezpłatna wypożyczalnia sprzętu dedykowana osobom powyżej 60 roku życia.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – usługi realizowane przez Partnera projektu  kierowane będą dla 10 osób niesamodzielnych, wymagających całodobowej opieki, które z uwagi na wiek i stan zdrowia nie będą w stanie samodzielnie dotrzeć do DDPOS.